Rijne Energie aan de slag met scenario’s

Rijne Energie aan de slag met scenario’s

Het college van burgemeesters en wethouders maakte woensdagavond 16 mei een startnotitie bekend voor de ontwikkeling van een energielandschap in Rijnenburg. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Dat betekent onder meer dat initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie gevraagd wordt scenario’s voor een energielandschap te ontwerpen.

Wat vindt Rijne Energie van deze startnotitie?

Wij zijn als initiatiefnemende bewoners blij met deze startnotitie waarin ruimte is voor zowel zonne-energie als windenergie, en waarin een grote nadruk ligt op participatie en een goed ruimtelijke ontwerp. Ook heeft het voortraject vele waardevolle informatie en contacten in het gebied opgeleverd.

We willen heel graag samen onze energie opwekken en samen baas zijn daarover en over de opbrengsten, in energie en in euro’s. We zien in Rijnenburg een grote kans met veel potentie. Die kans willen we graag benutten. We zijn blij dat de gemeente dit steunt en nu met de startnotitie een ondergrond voor het ontwerp en de ontwikkeling neerlegt en de spelregels voor het verdere verloop.

Omgevingswerkgroep

Rijne Energie gaat samen met de andere initiatiefnemer Eneco een omgevingswerkgroep samenstellen, die bestaat uit belanghebbenden en initiatiefnemers, waarin een evenwicht gezocht wordt tussen de verschillende belangen en een aantal optimale scenario’s wordt uitgekozen voor verder onderzoek. Het streven is betere prestaties op het gebied van verdere vermindering van geluid en slagschaduw dan de wet voorschrijft. Daarnaast houden we de scenario’s tegen het licht van de energieopbrengst, de ruimtelijke waarden, functies in het gebied, financiële participatie en het beperken van hinder. We begrijpen  dat er bezorgdheid is bij bewoners over het onderwerp windmolens. Daarom willen we in gesprek: om uitleg en toelichting te kunnen geven, een oplossing voor de zorgen te vinden en een zo goed mogelijk ontwerp te maken.

Scenario’s

Streven is dat in de scenario’s de wensen van de omgeving, onze wensen en de randvoorwaarden van de gemeente zoveel mogelijk samenkomen. Een van onze uitgangspunten is dat een rendabel project. Een windmolenpark of zonneveld wordt gebouwd voor een periode van minimaal 15 jaar. De gemeente Utrecht heeft nog geen beleid ontwikkeld voor de periode na 2030, maar het college heeft de raad al wel geadviseerd om in Rijnenburg te zoeken naar een oplossing die een combinatie van woningbouw en duurzame opwek mogelijk maakt. Ook kijkt Rijne Energie naar een optimale seizoensbalans (energie in de zomer en de winter), energieopslag, en voor het gebied passende mate van zelfvoorzienendheid in de toekomst.

Samenwerking Eneco

Voor het ruimtelijke ontwerp werken we goed samen met Eneco. Eneco en Rijne Energie hebben geen financiële verbinding. In de exploitatiefase zijn Eneco en Rijne Energie gescheiden. Rijne Energie wil eigen productiemiddelen om zo stroom en de de geldstromen lokaal te houden, en de participatie optimaal te regelen.

Participatie

Rijne Energie is een bewonersgroep die de opbrengsten van dit energiepark lokaal wil verdelen over degenen die dit energiepark financieel mede mogelijk maken, de leefbaarheid in het gebied en nieuwe duurzame ontwikkeling.

Voor de projectontwikkeling en -exploitatie en voor de democratische organisatie van de zeggenschap en de opbrengsten, gaat Rijne Energie een organisatie opzetten waaraan elke omwonende en Utrechter kan deelnemen. Mensen kunnen mee-investeren en mede-eigenaar worden, het surplus van de opbrengsten gaat naar de omgeving zodat alle bewoners voordeel hebben.

About Inge