Inspreektekst Raadsinformatieavond 6 juni

Inspreektekst Raadsinformatieavond 6 juni

Wie zijn we, wat willen we bereiken en waarom doen we wat we doen?

Lees hier pdf van de inspreektekst van Rijne Energie voor RIB 6 juni 2017.

Goedenavond, bedankt dat we hier mogen spreken op deze Raadsinformatie bijeenkomst. Mijn naam is Inge Verhoef en ik ben een van de initiatiefnemers van Rijne Energie. Daarnaast ben ik werkzaam bij de coöperatie De Windvogel en bestuurslid bij EnergieU.

Ik sta hier vanavond namens Rijne Energie en ik ben hier niet alleen. De mensen met een mooie Rijne Energie button zijn allemaal actief betrokken en kunt u ook vragen stellen straks. Ook de andere initiatiefnemer, Eneco is aanwezig vanavond en natuurlijk beantwoorden zij ook graag uw vragen. Als initiatiefnemers werken we goed samen. We willen graag samen met Eneco, met inwoners, omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden, een optimaal plan ontwikkelen voor grootschalige duurzame energieopwek in Rijnenburg.

De urgentie waarom we hier staan moge inmiddels duidelijk zijn: Klimaatverandering en wat we moeten doen om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden. Elk land, elke provincie en elke gemeente heeft hierin een verantwoordelijkheid.

Wij, de mensen van Rijne Energie, zijn een groep enthousiaste inwoners van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein die deze urgentie voelen. We willen substantieel bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie. En deze urgentie voelen wij niet alleen: op elke bijeenkomst over Rijnenburg zijn alle aanwezigen het erover eens: er is meer duurzame opwek nodig. Want Utrecht heeft nog steeds een zorgwekkend laag percentage aan duurzame energie-opwek: de teller staat momenteel op een krappe 3%, terwijl de tussendoelstelling van de gemeente Utrecht 20% in 2020 is.

In de polder Rijnenburg ligt een uitgelezen kans om het aandeel duurzame opwek echt te verhogen. Een duurzaam energiepark in Rijnenburg is belangrijk voor de hele regio.

Dat is dan ook de reden waarom Rijne Energie zich als initiatiefnemer heeft opgeworpen. Wij zijn allen betrokken inwoners; en vele van ons professionals op het gebied van coöperatieve duurzame energie. Daarbij worden we met kennis en kapitaal ondersteund door andere burger energiecoöperaties die overal in het land al vele verschillende projecten met wind- en zonne-energie gerealiseerd hebben.

Rijnenburg is een grote polder waar mensen wonen en werken, waar landbouw is en waar mensen recreëren. Het grenst aan een aantal woonwijken en daarmee zijn er veel belangen. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat dit energielandschap, samen met de bewoners, omwonenden, grondeigenaren en andere belanghebbenden wordt ontworpen. De afgelopen maanden zijn we veel in gesprek geweest met bewoners van Rijnenburg en omliggende wijken. Wat willen de inwoners en omwonenden? Wat hebben ze nodig? Wat heeft het gebied nodig? Inmiddels hebben we al vele goede contacten, inzichten en een netwerk opgebouwd.

We zien dat steeds meer mensen enthousiast worden over onze plannen. Ze willen meedenken over de inrichting van Rijnenburg en er een succesvol project van maken, zodat ze trots kunnen zijn op de bijdrage die Rijnenburg gaat leveren aan de energietransitie. Trots op onze eigen schone energie.

We komen ook mensen tegen die zeer kritisch zijn, met name over windmolens. We blijven in gesprek en luisteren naar de zorgen. Sommige zorgen kunnen we door het geven van informatie wegnemen, andere zorgen nemen we mee in de verschillende scenario’s die we gaan ontwikkelen.

Wanneer u als raad met de startnotitie instemt, gaan wij scenario’s opstellen waarbij we rekening houden met de landschappelijke en maatschappelijke waardes, en met de technisch-financiële mogelijkheden. Ook de mogelijke ontwikkelkansen voor het Rijnenburg van na 2030 willen we zo goed mogelijk meenemen in de energieplannen van nu. Hierbij rekenen we op de actieve inzet van de gemeente.
Om dit alles goed te laten verlopen gaan we samen met Eneco een omgevingswerkgroep oprichten. In deze werkgroep komt een afvaardiging van verschillende belanghebbenden samen.

De scenario’s worden in de omgevingswerkgroep beoordeeld op verschillende aspecten, zoals landschap, natuur, slagschaduw, geluid, afstand tot bewoning, veiligheid, grondvergoeding, energieproductie, participatieregeling en de businesscase. Daarnaast kan de omgevingswerkgroep ook zelf onderwerpen toevoegen.

Op basis van deze verkenning zullen Rijne Energie en Eneco de meest optimale scenario’s selecteren die verder uitgewerkt worden in een Milieu effect rapportage. We verwachten dat dit hele proces ongeveer 1,5 jaar zal duren en dat er dan een voorkeursscenario ligt.

Onze ambitie is groot maar realistisch: wij willen duurzame elektriciteit opwekken voor 60.000 huishoudens. Dat betekent dat we voorstander zijn van zowel zonne- als windenergie. Het gebied heeft potentie voor beide. Een optimale mix is mogelijk, om te komen tot de forse hoeveelheid benodigde elektriciteit waarbij we ook het seizoensgebonden aanbod van wind en zon meenemen. En het mooie is ook dat zon en wind efficiënt op dezelfde aansluiting kunnen.

Daarnaast vinden wij het van essentieel belang dat we als bewoners aan de knoppen zitten. We bepalen samen de locaties. We bepalen samen wat er met de opbrengst van het energiepark gebeurt. En we kunnen ingrijpen wanneer dat nodig is.

Overlast beperken is belangrijker dan financieel rendement.

We denken hierbij aan een minimum-uren slagschaduwprogramma en de keuze voor geluidsarme windturbines.

Om dit goed te regelen richt Rijne Energie een lokale coöperatie op die zelf eigenaar is van de energieproductiemiddelen, waar omwonenden lid van kunnen worden en ook in kunnen mee-investeren. En kunnen meebeslissen over de investeringen in het gebied die uit de opbrengsten mogelijk zijn.

Naast de omgevingswerkgroep blijven we actief in Rijnenburg en omgeving. Zo organiseren we op 11 juni de Ronde van Rijnenburg, waarbij we al fietsend het gebied met een duurzame energiebril op gaan verkennen en met elkaar in gesprek gaan hoe we samen een zo goed mogelijk energiepark kunnen inrichten.

Afsluitend willen wij de gemeente complimenteren met de wijze waarop ze dit traject is ingegaan. Door de informatiemarkt en de stadsgesprekken te organiseren, heeft iedereen meer mogelijkheden gekregen zich te laten informeren en uit te spreken. Met de startnotitie is Rijne Energie blij. Het is fijn om de ambtelijke steun te zien en we hopen van harte ook op uw politiek steun.

We vragen uw Raad dan ook om met deze startnotitie in te stemmen. Wij hebben er veel zin in om samen met de omgeving een optimaal energiepark te ontwikkelen.

About Inge