Interview met Arjan van der Meer

Interview met Arjan van der Meer

ArjanArjan van der Meer is sinds de zomer van 2017 actief geworden bij bewonerscollectief Rijne Energie.

Hoe ben je in contact gekomen met Rijne Energie?

“Eigenlijk was ik op zoek naar informatie over het verduurzamen van mijn huis. Dan kom je al snel terecht bij Energie-U, waar ik informatie vond over het maken van een warmtefoto. Al scrollend op die website zag ik het initiatief Rijne Energie voorbijkomen.  Er was een informatieavond gepland in De Meern, daar ben ik heen gegaan en daar heb ik enthousiaste leden gesproken. Ik vond het belangrijk dat we als inwoners iets zouden doen met deze kans voor grootschalige opwekking in de stad, dus heb me meteen opgegeven voor de stadsgesprekken, ik was heel benieuwd naar hoe zoiets gaat met zoveel mensen!”

“Tijdens de stadsgesprekken kwam ik weer mensen tegen van Rijne Energie, ik raakte aan de praat en merkte dat mijn eigen waarden goed aansloten bij het coöperatieve gedachtegoed van energiecoöperaties in het algemeen en ook die van Rijne Energie.”

Wat spreekt jou zo aan in het coöperatieve gedachtegoed?

“Coöperatief is zinvoller dan individueel. Zeker als het over maatschappelijke zaken gaat die iedereen raken. Zoals energie-opwek. Dat moeten we in samenwerking doen. En daarbij de lasten en de lusten verdelen. De energietransitie moet ook uit de inwoners zelf komen. Overheden laten vaak op zich wachten, dus helpen we elkaar door als burgers het heft zelf in handen te nemen voor zo’n urgente zaak als het klimaat.”

“Wat ik ook mooi vind, en aan den lijve ervaar: het inclusieve van het coöperatieve denken. Een coöperatie is tegen uitsluiten. In Rijne Energie merk je dat dit niet alleen een filosofie is, maar het is echt de praktijk. Rijne Energie doet moeite om in verbinding te blijven. Ook met tegenstanders van duurzame energie ontwikkelingen. Zelf heb ik ook wel eens gesprekken met critici. Het is goed dat dit blijft gebeuren, ook al komt er geen verandering van inzicht bij beide partijen. Het is beter dan dat mensen helemaal niet meer willen praten, dat vind ik echt jammer maar ik zal me niet opdringen: ik ben geen zedenprediker. Iedereen is welkom bij Rijne Energie.”

Waarom moeten we in Rijnenburg en Reyerscop energie opwekken?

“Grootschalige duurzame opwek is heel belangrijk , zo niet wezenlijk, om de uitstoot drastisch terug te schroeven zodat we een kans hebben dat de klimaatverandering binnen de twee graden blijft. Energie-opwek moet zichtbaar zijn voor het publiek, niet verstopt. Gebruikers kunnen dan in contact komen met energie, wat houdt opwek in, wat houdt gebruik in, hoe werkt het? Daarom vind ik Rijnenburg interessant. En natuurlijk vind ik het belangrijk dat er maximale opwek plaatsvindt, omdat er nog te weinig duurzame energie is. Daar waar ik kan, wil ik meehelpen aan het leefbaar houden van onze samenleving en eigenlijk de hele aardkloot.”

Wat is jouw persoonlijke drijfveer?

“Ik kom uit de pensioenwereld en ben de wereld van de energietransitie gaan verkennen. Het is een tijd met veranderingen en nieuwe ontwikkelingen, waarmee ook nieuwe mogelijkheden en kansen ontstaan. Startups maken dat bestaande belangen minder zwaar wegen, er zijn veel kansen voor het nieuwe. Dat verwacht ik ook van bewonersinitiatieven. Voor mijzelf – en voor andere inwoners – is het een kans om ervaring op te doen met grootschalige en coöperatieve opwek. Rijnenburg is één groot leerproces, wat zeer interessant is vanwege de complexiteit en het schaken op vele borden. Mijn gewenste uitkomst is: zoveel mogelijk duurzame energie opwekken, met elkaar en voor elkaar!”

Wat doe je binnen Rijne Energie?

“Ik vind het leuk om mij bezig te houden met organisatie en samenwerking, zoals de oprichting van de coöperatie, het komen tot een bestuur, het voorbereiden van bijeenkomsten, het betrekken van de omgeving. Naast alle activiteiten in Rijne Energie ben ik toch ook nog bezig met mijn eigen huis. Die warmtefoto komt eraan hoor”.

 

About Inge