Omgevingswerkgroep

In de herfst van 2017 zal een omgevingswerkgroep worden opgericht om samen met omwonenden scenario’s voor de inrichting van het energielandschap te maken. De gemeente gaat in overleg met omwonenden een onafhankelijk voorzitter voorstellen. Begin oktober zal de startbijeenkomst zijn van deze omgevingswerkgroep, waardoor we echt aan de slag  gaan met het inrichten van het energielandschap. Deze werkgroep zal naar verwachting van oktober 2017 tot en met lente 2018 actief zijn. In juli 2018 gaat de gemeenteraad kiezen uit de scenario’s voor een landschap met zonne- en windenergie die de initiatiefnemers samen met de omgevingswerkgroep hebben opgesteld.

Meedoen?

U kunt zich aanmelden bij de gemeente om deel te nemen aan omgevingswerkgroep via duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl. Let wel: Aanmelden is geen garantie voor deelname, want de groep moet een goede afspiegeling van de omgeving worden.