Veelgestelde vragen

2c759759-b2d9-428f-a0ea-cc58b8f40cb7

Heb je een vraag? Stel hem dan via rijne.energie[at]gmail.com.

Hoe is Rijne Energie ontstaan?

In de zomer van 2016 werd er een motie aangenomen door de gemeenteraad om Rijnenburg te ontwikkelen als pauzelandschap voor grootschalige duurzame energie. Na de zomer kwamen we met een groepje inwoners bij elkaar om de kansen voor energie opwek in Rijnenburg te bespreken. Er bleek veel kennis en kunde in onze groep te zitten. Onder andere uit bestaande energiecooperaties. Wij hadden er vertrouwen in en meldden ons in oktober 2016 aan als initiatiefgroep via een brief aan het college van B&W van Utrecht. Sindsdien hebben wij vijf werkgroepen waar jij ook actief in kunt worden.

Hoe kan ik meedoen?

 • Iedereen die onze ambities onderschrijft kan meedoen aan dit fantastische project. Onze organisatie bestaat uit de werkgroepen communicatie, interne organisatie, politiek, rekenen en tekenen en community building. Meld je aan bij een van de werkgroepen, om concreet te bekijken welke taak bij je past.
 • Ook kun je je aanmelden als ambassadeur in één van de omliggende wijken: Leidsche Rijn, Rijnenburg, Nieuwegein, IJsselstein, Hoograven.
 • Natuurlijk kun je ook gewoon met ons in gesprek gaan, of een vraag stellen via rijne.energie[at]gmail.com, onze Facebook pagina of onze Twitter account.
 • Via ons ‘Rijne Energie Tank- en denkstation’ kun je bij ons op de koffie en bijpraten over de plannen, en uw eigen ideeen bespreken. Kijk op facebook waar het Tank- en denkstation staat.
 • Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en toekomstige investeringen? Schrijf je dan in voor onze mailinglijst.
 • Wanneer er een concreet plan voor het energiepark ligt, willen wij de participatie via eigendom van de productiemiddelen regelen. Dat wil zeggen dat de inwoners zelf eigenaar worden van de windmolens en zonnevelden, en daarmee zeggenschap hebben over de opbrengsten.

Kan ik al lid worden of financieel investeren?

Je kunt nu nog geen lid worden of investeren. Wanneer er een concreet plan voor het energiepark ligt, willen wij de participatie via eigendom van de productiemiddelen regelen. Dat wil zeggen dat de inwoners zelf eigenaar worden van de windmolens en zonnevelden, en daarmee zeggenschap hebben over de opbrengsten. Zodra wij een start kunnen maken met de projectontwikkeling, regelen we deelname mogelijkheid van burgers. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Welke duurzame productiemiddelen in Rijnenburg gaan komen, windmolen, zonnepanelen of anderszins,  staat nog open ter discussie. De inrichting van het energielandschap komt voort uit de stadsgesprekken die in maart 2017 gevoerd gaan worden. Daaruit komen voorstellen voor het landschapsontwerp, en die gaan vervolgens in mei 2017 naar de gemeenteraad. De uitkomsten daarvan zien wij als leidend voor de verdere gebiedsontwikkeling en de oprichting van een eventuele coöperatie.

Wat is de status van dit energiepark?

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in de Utrechtse gemeenteraad op 30 juni 2016, is de Motie ‘Bouwpauze in Rijnenburg’ (M107) aangenomen. In deze motie wordt uitgesproken dat Rijnenburg (een poldergebied ten zuiden van de rijkswegen A12 en A2) een zogenaamd ‘pauzelandschap’ is, wat betekent dat er op korte- en middellange termijn geen woningbouw zal plaatsvinden. Deze situatie biedt ruimte voor grondeigenaren, initiatiefnemers en projectontwikkelaars om te verkennen welke mogelijkheden er zijn op het gebied van opwekking van duurzame energie. De bouwplannen zijn voorlopig stopgezet.

De gemeente Utrecht gaat samen met de gemeenten Nieuwegein en IJsselstein, een meerdere ‘stadsgesprekken’ organiseren in maart 2016. Rijne Energie zal in deze gesprekken haar voorlopige plannen presenteren en met u in gesprek gaan over een mogelijk ontwerp.

Er is nog geen ontwerp van het energielandschap Rijnenburg. Het energielandschap is nu in de maatschappelijke ontwikkelfase; dat wil zeggen dat via stadsgesprekken de visie en mening van initiatiefnemers, bewoners en andere belanghebbenden wordt opgehaald, om te komen tot een zo goed mogelijk gedragen startdocument. Dit startdocument is een uitgangspositie met meerdere opties voor de ruimtelijke inrichting van een energielandschap. Het startdocument wordt eerst door de gemeenteraad beoordeeld. Daarna kunnen ruimtelijke procedures gestart worden, zoals het uitvoeren van milieuonderzoek (m.e.r.), het wijzigen van bestemmingsplannen en een startdocument reikwijdte en detailniveau.

Wat is de planning van de gemeente Utrecht?

 • zaterdag 11 maart: Excursie naar windpark Nieuwegein en informatiemarkt
 • donderdagavond 16 maart: Eerste stadsgesprek met de regio
 • zaterdag 25 maart: Tweede stadsgesprek met de regio
 • woensdagavond 12 april: Derde stadsgesprek met de regio
 • mei 2017: Raadsbesluit over voorgestelde plannen op basis van stadsgesprekken
 • zomer 2017: Start Ruimtelijke procedure

Wilt u zich aanmelden voor de stadgesprekken? Dat kan via de Gemeente Utrecht.

Wie is Rijne energie?

De initiatiefgroep Rijne energie is een brede, enthousiaste en groeiende groep van bewoners, organisaties en ondernemers uit de gemeentes rondom Rijnenburg. Samen willen we ons inzetten om het gebied Rijnenburg te gebruiken voor schone energieproductie voor onze buurten, steden en gebouwen. Denk aan windmolens, zonneparken en meer.

Wat wil Rijne energie?

Rijne Energie wil:

 • in het gebied Rijnenburg schone energie produceren voor onze steden, buurten en gebouwen. Denk aan windmolens, zonneparken en meer.
 • dat doen op een manier waar we lang van blijven genieten: landschappelijk, economisch, cultureel, maatschappelijk, recreatief.
 • dat doen we coöperatief! Dat wil zeggen dat we zelf eigenaar worden van windmolens en zonnevelden, dus ook zelf bepalen wat er met de opbrengsten gebeurt. Wij willen de opbrengsten inzetten voor lokale verduurzaming. Democratisch en in overleg met de inwoners.

Waarom wil Rijne Energie duurzame energieproductie vanuit Rijnenburg?

 • Om klimaatverandering te stoppen is het belangrijk zo snel mogelijk over te stappen op schone energiebronnen.
 • We hebben nog altijd veel te weinig schone energie in onze gemeentes. In bijvoorbeeld de stad Utrecht wordt momenteel minder dan 3% van de energie duurzaam opgewekt.
 • Rijnenburg is voorbestemd voor grootschalige woningbouw maar daar zal de eerste 20 jaar geen of zeer beperkt sprake van zijn.
 • Het bouwen van energieproductiemiddelen is dan een goede activiteit voor in ieder geval de “tussentijd”.
 • Rondom Rijnenburg wordt veel energie gebruikt. We kunnen dus zelf, samen energie opwekken die we ook zelf, samen gebruiken. Zo komt de energie van dichtbij en profiteren we ook van dichtbij van deze energie.
 • Rijnenburg is momenteel de beste locatie voor grootschalige opwek rondom de stad Utrecht.

 

Hoe wil Rijne Energie dit realiseren?

Om tot een energiepark te komen willen we de dialoog met u opzoeken. Dat doen we op zoveel mogelijk manieren: tijdens door de gemeenten georganiseerde avonden, in ons ‘Rijne Energie kletsetaria’, op straat, via de e-mail, via onze Facebookpagina, via onze Twitter account, maar vooral maar vooral door geïnteresseerde inwoners op te zoeken via de bestaande netwerken voor duurzame energie.

Door de dialoog aan te gaan, willen we een voor alle partijen zo goed mogelijk energiepark ontwerpen. Natuurlijk kan niet iedereen volledig krijgen wat hij of zij wil. Door een gemeenschappelijk proces te doorlopen kunnen we wel alle belanghebbende zo goed mogelijk horen en de verschillende overwegingen meenemen in het ontwerp.

Als we een concreet plan voor een energiepark hebben gemaakt, dan willen we de participatie regelen via eigendom van (een deel van) het energiepark. Door eigendom hebben we als inwoners zelf zeggenschap over de opbrengsten.

We hebben veel kennis en ervaring in huis, dus samen weten we veel. Wat we concreet wanneer doen, bepalen we samen, dus doe mee!

 

Waarom wil Rijne Energie coöperatieve duurzame energieproductie?

 • We willen als lokale gemeenschap zeggenschap over onze energie en onze ruimte.
 • We staan voor lokaal eigendom van de energieproductie: zelf opgewekte energie voor en door burgers, zodat de opbrengst de lokale economie ten goede komt.
 • We willen TROTS zijn op onze energievoorziening, op onze leefomgeving, op onszelf en op hoe we met dit alles omgaan!
 • We zijn heel gemotiveerd om ons in te zetten voor eigen lokale energie op een manier die past bij ons, bij onze gemeenschap en bij onze toekomst.

 

Werken jullie in opdracht van de gemeente?

Nee. We zijn een onafhankelijke initiatiefgroep die bestaat uit betrokken en enthousiaste bewoners van verschillende gemeentes rondom Rijnenburg. We werken wel samen met de gemeente Utrecht, andere gemeentes rondom Rijnenburg en andere partijen die samen de kansen voor duurzame energieproductie in Rijnenburg willen realiseren.

 

Werken jullie in opdracht van Eneco / Rijkswaterstaat?

Nee. We zijn een onafhankelijke initiatiefgroep die bestaat uit betrokken en enthousiaste bewoners van verschillende gemeentes rondom Rijnenburg. We willen wel samenwerken met bedrijven die willen participeren of investeren in een energiepark, met de andere initiatiefnemers voor zover bekend zoals Eneco en Rijkswaterstaat. Uiteraard werken we samen met de gemeente Utrecht, andere gemeentes rondom Rijnenburg en andere partijen die samen de kansen voor duurzame energieproductie in Rijnenburg willen realiseren.

 

Met wie werken jullie samen?

We willen met iedereen samenwerken die enthousiast is om samen de kansen voor duurzame energieproductie in Rijnenburg te realiseren. We werken nu samen met:

 • Energie-U
 • U-wind
 • Natuur en Milieufederatie Utrecht
 • De Windvogel
 • Greenpeace, afdeling Utrecht
 • energieambassadeurs IJsselstein
 • Samen Duurzaam Nieuwegein

Lees hier veelgestelde vragen over windenergie van andere organsiaties.
Van de Rijksoverheid (RVO).
Van de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU).
Van de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA).