Stadsgesprek met de regio in maart

Stadsgesprek met de regio in maart

De Gemeente Utrecht heeft bekend gemaakt een stadsgesprek met de regio – Nieuwegein, IJsselstein, De Meern – te willen organiseren om te komen tot grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg.

Tijdens dit stadsgesprek zal Rijne Energie zich naast andere initiatiefnemers kunnen presenteren. Het college staat positief tegenover de initiatieven omdat deze bijdragen aan de ambitie van de stad voor grootschalige duurzame energie (vastgelegd in het Energieplan Utrecht) en passen in de eerder vastgestelde motie.

Participatie

Uit de brief: ‘Aandachtspunt uit het Coalitie Akkoord is de zorg voor een goede verdeling van de ‘lusten en de lasten’ op het gebied van windenergie. Het afwegingskader tussen enerzijds het aantal Utrechtse afnemers van duurzame energie en anderzijds het belang van direct omwonenden moet in balans zijn en daarom is participatie van groot belang.’

Eigendom

Rijne Energie wil optimale participatie voor inwoners en omwonenden garanderen door eigendom van windmolens en zonnevelden. Dan zijn de geldstromen in het eigen beheer en hebben de inwoners van de stad en omliggende wijken zeggenschap over de geldstromen van hun lokale energie opwek.

Opzet stadsgesprek

De gemeente treedt in het stadsgesprek op als facilitator en regisseur van het stadsgesprek. Dit sluit goed aan bij de afspraken uit het Energieplan Utrecht waarbij de gemeente zich vooral faciliterend opstelt bij initiatieven. De organisatie en uitwerking van het gesprek organiseert de gemeente in samenwerking met de initiatiefnemers en de grondeigenaren in Rijnenburg.

Voorbereiding

In voorbereiding op het stadsgesprek zullen de mensen van Rijne Energie zoveel mogelijk de dialoog opzoeken. Wij vinden dat een energiepark samen met de inwoners en omwonenden gemaakt moet worden.

Lees hier (binnenkort) de brief van de Gemeente Utrecht, 24 november 2016.

About Inge