Drijvende panelen op de Nedereindse plas?

Drijvende panelen op de Nedereindse plas?

Eén van de mogelijkheden om in Rijnenburg duurzame energie op te wekken, is met drijvende zonnepanelen op de Nedereindse Plas.

De plassen zijn vervuild en hebben momenteel geen openbare functie. Dit kan wellicht veranderen wanneer de plassen schoner worden en ze in het beheer komen van het Recreatieschap.

Wellicht worden de plassen door bewoners en gebruikers van het gebied als een goede locatie voor zonne-energie aangemerkt. In dat geval ontwikkelt Rijne Energie een plan voor drijvende zonnepanelen op deze plas. De bedoeling is dat bewoners kunnen participeren in dit drijvende zonnepark.

Een paar cijfers op een rij:

  • Westelijke plas: 240 x 500 m = ~ 16 MWp
  • Oostelijke plas: 250 x 375 m = ~ 13 MWp
  • Samen levert dit ca. 30.000 MWh/jaar op
  • Dit is genoeg stroom voor ca. 10.000 huishoudens
Bovenaanzicht Nedereindse Plas

About Inge