Vliegende start na zomerreces

Vliegende start na zomerreces

Vliegende start na zomerreces

De zomervakantie is voorbij en we pakken vol energie de draad weer op om van de polder Rijnenburg en Reijerscop een breed gedragen, duurzaam energielandschap te maken. De taken die ons te doen staan, zijn duidelijk geworden na de raadsbijeenkomst van 6 juli, waarin de gemeenteraad van Utrecht de startnotitie Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop heeft vastgesteld.

Hoe zat het ook al weer?
De kern van de startnotitie is de uitkomst van een aantal stadsgesprekken tussen de gemeente, bewoners en belanghebbenden over duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop. Op basis van deze gesprekken heeft de gemeente voorwaarden bepaald waaraan het ontwerp voor een landschap met zonne- en windenergie moet gaan voldoen, namelijk

  • behouden van natuurlijke, ruimtelijke en recreatieve waarden
  • ontwikkelen van een samenhangend energielandschap
  • betrekken van omwonenden
  • nemen van maatregelen tegen geluidsoverlast en slagschaduw van windmolens
  • bekijken van mogelijkheden om financieel mee te doen

Hoe gaan we nu verder? 
De gemeente Utrecht heeft de initiatiefnemers (Rijne Energie en Eneco) gevraagd om samen met de omgeving, de gemeente en andere belanghebbenden een aantal verschillende scenario’s voor zon- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop uit te werken.

Als eerste zal hiervoor een omgevingswerkgroep worden opgericht. De gemeente gaat in overleg met omwonenden een onafhankelijk voorzitter voorstellen. Begin oktober zal de startbijeenkomst zijn van deze omgevingswerkgroep, waardoor we echt aan de slag  gaan met het inrichten van het energielandschap. Deze werkgroep zal naar verwachting van oktober 2017 tot en met lente 2018 actief zijn. In juli 2018 gaat de gemeenteraad kiezen uit de scenario’s voor een landschap met zonne- en windenergie die de initiatiefnemers samen met de omgevingswerkgroep hebben opgesteld. Meedoen? Lees hier verder.

In de voorafgaande fase heeft Rijne Energie al veel gepraat en samengewerkt met Eneco. We gaan deze samenwerking intensiveren. Met hen willen we dan ook in gesprek gaan met  een aantal grondeigenaren. Niet om grondcontracten te sluiten; het is immers nog onbekend waar er gebouwd gaat worden. Wel willen we afspraken maken over samenwerking, met als uitgangspunt  een rechtvaardige verdeling van grondopbrengsten.

En ondertussen zijn we begonnen met het organiseren van bewonerscollectief Rijne Energie, als voorbereiding voor de oprichting van een lokale coöperatie. Interesse? Mail ons: rijne.energie@gmail.com.

About Inge