Marion van der Voort gekozen als procesbegeleider Omgevingswerkgroep

Marion van der Voort gekozen als procesbegeleider Omgevingswerkgroep

Omwonenden en belanghebbenden ontvingen afgelopen dinsdag deze mail van de gemeente Utrecht, waarin de onafhankelijk procesvoorzitter van de omgevingswerkgroep wordt voorgesteld. De gemeente Utrecht heeft de regie op dit omgevingsproces dat moet leiden tot een aantal scenario’s voor de inrichting van een energielandschap Rijnenburg.

Geachte heer, mevrouw,

Eerder hebben we u laten weten dat de gemeenteraad de startnotitie Energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop op 6 juli jl. heeft vastgesteld. Dit betekent dat de voorwaarden voor inpassing van zon- en/of windenergie in Rijnenburg en Reijerscop vastliggen, met duidelijke omschrijvingen van uiteenlopende scenario’s die worden onderzocht en gepresenteerd aan de gemeenteraad van Utrecht. Het uitwerken van de scenario’s vraagt om een zorgvuldig proces waarbij zowel de omgeving, als de  initiatiefnemers nauw betrokken worden. De gemeente Utrecht heeft de regie op dit proces. Om het overleg met alle betrokkenen te kunnen voeren is, mede op verzoek van de gemeenteraad, een onafhankelijk procesbegeleider aangetrokken.

Onafhankelijk procesbegeleider

Bij de selectie van een procesbegeleider werd uitgegaan van een aantal criteria: de procesbegeleider moet onafhankelijk zijn, mag geen belang hebben bij zon- of windenergie, moet meer zijn dan een dagvoorzitter en moet aantoonbare ervaring hebben met het begeleiden van participatieprocessen bij complexe ruimtelijke opgaven. Wij hebben meerdere kandidaten gesproken. Drie daarvan zijn uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Deze drie zijn voorgelegd aan een groep van circa 20 personen uit de omgeving die wij steekproefsgewijs hebben geselecteerd uit de groep belanghebbenden die actief hebben deelgenomen aan de voorgaande fase. We hebben hen benaderd met de vraag of er bezwaar was tegen een kandidaat.

Na deze ronde is de keuze voor Marion van der Voort gemaakt. Marion heeft ruime ervaring met grootschalige projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling als adviseur en regisseur van participatie en interactie. Daarnaast is ze een ervaren gespreksleider voor bijeenkomsten met bewoners. Via de volgende link komt u bij haar webpagina: http://www.bvgebiedscommunicatie.nl/de-mensen/marion-van-der-voort/

Zowel de overheid als de vastgoedwereld zijn bekend terrein voor Marion van der Voort. Als ervaren journalist en communicatieadviseur begon zij in 2000 haar eigen …

 Vervolgproces

In de startnotitie is vastgesteld dat een goed proces met de stad en omwonenden een belangrijk criterium is voor de haalbaarheid van de plannen van initiatiefnemers. De rol van de procesbegeleider is:

·         Het samenstellen van een omgevingsgroep;

·         het bewaken van de objectiviteit bij het zoekproces naar de scenario’s om van Rijnenburg en Reijerscop een Energielandschap te maken;

·         het zorgvuldig vastleggen van de oordelen van alle belanghebbenden over de verschillende scenario’s;

·         het opstellen van een onafhankelijk procesverslag, dat na instemming van betrokkenen wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Marion zal de komende tijd een rol gaan spelen bij het inrichten van het zoekproces naar de scenario’s om van Rijnenburg en Reijerscop een Energielandschap te maken. U krijgt over ongeveer twee weken bericht over het procesvoorstel, inclusief de wijze waarop de omgeving daarbij betrokken wordt.

Mocht u tussentijds vragen of opmerkingen hebben dan kunt u een mail sturen naar duurzame-energierijnenburg@utrecht.nl.

 

About Inge