Voortgang energielandschap – update gemeente

Voortgang energielandschap – update gemeente

Het is nu duidelijk hoe het vervolgproces om te komen tot een energielandschap in Rijnenburg & Reijerscop eruit ziet. Vanaf vrijdag 3 november ontvangen ca 15.500 adressen in Rijnenburg, Reijerscop, Veldhuizen, De Meern, Galecop, IJsselveld, Woerden en Montfoort hier een wijkbericht van de gemeente Utrecht over. Daarin staat meer informatie over het ontwerpproces van het energielandschap en wordt o.a. uitgelegd op welke verschillende manieren mensen hierbij betrokken kunnen zijn.

De gemeenteraad van Utrecht heeft hier ook een brief over ontvangen. Deze kun je hier lezen.

In het ontwerpproces wordt onderscheid gemaakt tussen
– Werkbijeenkomsten met omgeving
– Uitwerkingsgroep met circa 15 belanghebbenden
– Ontwerpgroep: een extern ontwerpbureau i.s.m. de gemeente
– Initiatievengroep: alle initiatiefnemers voor zonne- en windenergie die samen scenario’s willen ontwerpen, onder de voorwaarden die zijn gesteld in het raadsbesluit en de startnotitie (ook andere initiatieven t.a.v. recreatie, natuur en landschap kunnen worden ingebracht in het ontwerpproces)

Het ontwerpproces vindt plaats in werkateliers en is gericht op het stimuleren van een werkbare (constructieve) en productieve (doelgerichte) gedachtewisseling tussen belanghebbenden.

Rijne Energie is onderdeel van de initiatievengroep en neemt deel aan de werkateliers met de uitwerkingsgroep en de ontwerpgroep.

Op www.utrecht.nl/rijnenburg vind je de laatste informatie over het proces, de verschillende groepen en bijeenkomsten en de mogelijkheden en data dat je mee kunt doen.

Meedoen, vraag stellen, op de hoogte blijven?

  • In de wijk
    Wil je meer informatie over het omgevingsproces of ook deelnemen? Zoek de gemeente dan op een van één van onderstaande momenten en locaties op voor meer informatie:

Vrijdag 10 november
– Nieuwegein
11.00 – 13.00 uur
Winkelcentrum Galecop
– Utrecht
14.00 – 17.00 uur
Winkelcentrum De Veldhof
– IJsselstein
18.00 – 21.00 uur
Winkelcentrum De Clinckhoeff

Zaterdag 11 november
– Nieuwegein
11.00 – 13.00 uur
Winkelcentrum Muntplein (De Batau)
– Utrecht
14.00 – 17.00 uur
Winkelcentrum Mereveldplein

Maandag 13 november
– Utrecht
16.00 – 20.00 uur
AC Meeting Center De Meern

Vanaf woensdag 22 november is er wekelijks een inloopspreekuur van 19-20u in AC De Meern (Meerndijk 59, De Meern).

Dit is ook na te lezen op de website van de gemeente.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven via de nieuwsbrief van de gemeente, meld je dan aan.

About Cecile Custers