Onze uitgangspunten

Rijne Energie is een groep inwoners uit de gemeenten rondom het gebied Rijnenburg, die samen schone energie willen opwekken in deze polder.

Flyer RE 2017 voorFlyer RE 2017 achter

Vier kernwaarden

 • Rijne Energie staat voor ‘schone’ energieproductie uit zon en wind.
 • Rijne Energie staat open voor iedereen. Bewoners, bedrijven, organisaties, gemeentes.
 • Rijne Energie wil Rijnenburg versterken.
 • Rijne Energie wil omliggende wijken verduurzamen.

 

Veel lokale duurzame energie opwekken

Waarom in Rijnenburg?

 • Rijnenburg is voorbestemd voor grootschalige woningbouw maar daar zal de eerste 20 jaar geen of zeer beperkt sprake van zijn
 • Het bouwen van energieproductie is dan een goede activiteit voor in ieder geval de “tussentijd”
 • Rijnenburg biedt ook ruimte voor andere activiteiten dan energie, bijvoorbeeld recreatie en economische bedrijvigheid. Een energiepark biedt kansen voor het stimuleren van andere activiteiten zoals duurzame projecten, een duurzame woonwijk en recreatie
 • Rijnenburg is als geschikt gebied voor windenergie aangemerkt in de Structuurvisie van de Provincie Utrecht

Wat is veel?

Utrecht heeft als ambitie Klimaatneutraal te zijn in 2030. Momenteel is de Utrechtse duurzame energieproductie minder dan 3%. Dat is veel te weinig. Met een aantal grote windmolens en zonnevelden willen we de productie in één klap naar minstens 10% brengen.

Rijne Energie wil de omliggende wijken van energie voorzien, dat zijn circa 60.000 huishoudens.

 

 

 

 

Rijnenburg als een gebied waar je graag bent of naar toe gaat

Het landschap gaat sterk veranderen door de komst van windmolens en zonnevelden, daarom wil Rijne Energie met de inwoners en bedrijven samenwerken aan een goed ruimtelijk plan:

 • de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten versterken
 • recreatie bevorderen
 • de inwoners direct laten meedoen
 • een economische impuls voor de gevestigde bedrijven

 

Opbrengsten voor verduurzaming gebied en omliggende wijken

 1. Windmolens leveren veel stroom. Zeker als ze op een goede plek staan waar het waait. Vaak blijft er winst over. Wij willen dat deze winst ten goede komt aan degenen die dit energiepark mogelijk maken en aan de directe omgeving.
 2. De winsten vloeien niet uit de regio maar in het gebied wanneer inwoners zelf eigenaar zijn van de windmolens en zonnevelden.
 3. Met de opbrengsten verduurzamen we Rijnenburg, Reijerscop en de omliggende wijken samen met de inwoners (Leidsche Rijn, IJsselstein, Nieuwegein). Iedereen kan projecten aandragen, wanneer de bouwplannen concreter zijn.
 4. Zo is er voor iedereen financieel en maatschappelijk voordeel, ook als je niet dichtbij woont.