Energiepark Rijnenburg samen met de omgeving maken

Tags: , , , , , , , , , , ,

Energiepark Rijnenburg samen met de omgeving maken

Op donderdagavond 6 juli stemde een ruime meerderheid (40 van de 45 zetels) van de Utrechtse gemeenteraad in met de startnotitie om een energielandschap te ontwerpen en te ontwikkelen in Rijnenburg. Rijne Energie is daar blij mee want we kunnen aan de slag! Omgevingswerkgroep Rijne Energie is blij met dit raadsbesluit en gaat zich deze zomer voorbereiden op het traject met de omgevingswerkgroep. De verwachting is dat deze groep in september van start gaat. Met de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden gaan de initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie in de werkgroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van

Continue Reading

Presentaties 9 mei Informatieavond Nieuwegein

Op 9 mei organiseerde Rijne Energie een informatieavond in De Partner in Nieuwegein. De avond werd ingeleid door Henk van der Honing van Samen Duurzaam Nieuwegein. Daarna waren er twee presentaties en de gelegenheid voor verhelderend vragen. Na afloop konden alle aanwezigen met medebewoners en experts in gesprek over de thema’s zon, wind, participatie en landschap. Hier kunt u de presentatie bekijken van René Kwant van Wijkplatform Vreesijk. Hier kunt u de presentatie bekijken van Inge Verhoef van Rijne Energie. Heeft u nog vragen over deze presentaties? Mail ons via rijne.energie[at]gmail.com.    

Continue Reading

Infoavond Rijne Energie op dinsdag 9 mei

Op dinsdag 9 mei organiseert bewonerscollectief Rijne Energie een infoavond in de Partner in Nieuwegein. Graag we die avond met bewoners van Nieuwegein, IJsselstein en Rijnenburg in gesprek over hoe we samen schone energie kunnen opwekken in de polder Rijnenburg. Zonnevelden, eventueel drijvend op de Plas, maar ook windmolens behoren tot de mogelijkheden. Het totale gebied kan voor zo’n 60.000 woningen in de elektriciteitsbehoefte voorzien en zou daarmee een schitterende bijdrage kunnen leveren in de energie transitie waar we met z’n allen voor staan. Rijne Energie wil samen met en voor bewoners en omwonenden van de polder deze energie opwekken.

Continue Reading

Inspreektekst raad Nieuwegein Gert-Jan de Vilder

Aan        Raadscommissie ROM Betreft:  pleidooi voor een gebalanceerde benadering van de realisatie van duurzame energie in Rijnenburg 06-04-2017 Geachte leden van de raadscommissie ROM, Ik beschouw mijzelf als een typische inwoner van Nieuwegein, ik woon er inmiddels ruim 30 jaar, heb er een gezin gesticht en twee kinderen op laten groeien. Rijnenburg is voor mij mijn meest populaire recreatieve bestemming. Maatschappelijk draag ik vanwege mijn decennia lange periode in het bestuur van Uwind mede verantwoording voor de realisatie van windpark Houten. Windpark Houten is jammer genoeg niet het ideale voorbeeld hoe een windpark door de buitenwereld wordt gezien. Veel beter

Continue Reading