Werkgroepen

Wil jij graag meehelpen aan dit fantastische project? Er zijn diverse werkgroepen met uiteenlopende activiteiten om bij aan te haken. Heb je interesse, neem dan contact met ons op om concreet te bekijken waarvoor en hoe je je in zou willen zetten (via rijne.energie[at]gmail.com).

Kan ik al lid worden?

Je kunt nu lid worden door een mail te sturen naar rijne.energie@gmail.com.

Kan ik al investeren?
Wanneer er een concreet plan voor het energiepark ligt, willen wij de participatie via eigendom van de productiemiddelen regelen. Dat wil zeggen dat de inwoners zelf eigenaar worden van de windmolens en zonnevelden, en daarmee zeggenschap hebben over de opbrengsten. In het voorjaar van 2019 verwachten wij een plan te kunnen indienen, inclusief een voorstel voor de deelname mogelijkheid van burgers. Via de nieuwsbrief houden we je op de hoogte.

Welke duurzame productiemiddelen in Rijnenburg en Reijerscop gaan komen, windmolen, zonnepanelen of anderszins,  staat nog open ter discussie. De inrichting van het energielandschap komt voort uit de keuze uit een van de scenario’s die Rijne Energie, Eneco en BHM Solar samen met de Omgevingswerkgroep gaan maken. De gemeenteraad in Utrecht bepaalt uiteindelijk voor welk scenario projectvoorstellen ingediend mogen worden. De uitkomsten daarvan zien wij als leidend voor de verdere gebiedsontwikkeling en de oprichting van de coöperatie.

werkgroepen