Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft besloten om de vergunning te verlenen voor vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Ook zal het bestemmingsplan gewijzigd worden zodat er ruimte en regels komen voor de bouw van vier windmolens. De windmolens worden gebouwd met 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners uit Utrecht en omgeving kunnen investeren en dat de directe omgeving profiteert. We wekken stroom op voor 30.000 huishoudens, dat is ruim genoeg stroom voor de wijken Leidsche Rijn en de Meern.

Guido van Loenen, voorzitter Rijne Energie:

“Dit is echt een enorme stap voorwaarts richting de bouw van het energielandschap. Wij zijn hier echt heel blij mee na al het werk dat we erin hebben gestopt met onze vrijwilligers en partners. Ook is het natuurlijk een opsteker voor onze leden. Dankzij hun steun, zetten we deze stap. Zonder hen was het niet gelukt om lokaal eigendom via onze coöperatie te verkrijgen.”

Procedure

De vergunning is nog niet definitief verleend. De gemeenteraad stelt de definitieve vergunning en bestemmingsplan vast na de zomer. Als inwoner of belanghebbende is het mogelijk om vragen te stellen en met ons in gesprek te gaan op 7 juni (fysiek) of op 12 juni (online webinar). Meld je via deze pagina aan.

Zienswijzen indienen kan tot 6 weken na de ter inzagelegging, die start op 26 mei. De zienswijzen worden door de gemeente beantwoord in een Nota van beantwoording, die rond de zomer ook naar de gemeenteraad gaat voor besluitvorming. Vanuit de provincie is een Ontheffing in het kader van de Wet Natuurbescherming verleend. 

Hier kun je alle stukken inzien: de ontwerpvergunning, het ontwerp bestemmingsplan, de natuurontheffing en alle onderzoeken voor de onderbouwing. 

Meer weten?

Op 7 juni 2023 organiseren initiatiefnemers van Rijne Energie samen met de gemeente een informatiemarkt in La Place De Meern. Je bent welkom tussen 19 en 21 uur. Als het niet lukt om te komen bieden we ook de mogelijkheid om je online te laten informeren via de online informatiemarkt op 12 juni. Aanmelden kan via deze pagina.

We hopen zo veel mogelijk van onze leden te treffen bij een van de informatieavonden. Het is een mooie gelegenheid om een positief geluid te laten horen over het windpark of om met bezorgde omwonenden in gesprek te gaan.

Ook op onze Q&A-pagina vind je alvast zoveel mogelijk antwoorden op veelgestelde vragen. 

Groeimodel

Het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop bestaat nu uit vier windmolens maar nog steeds willen Rijne Energie en haar partners dit uitbreiden met meer windmolens, zonnevelden en natuur. Guido: “De huidige krappe 5% duurzame energie die de gemeente Utrecht nu opwekt, kan naar minstens 20% groeien doordat er nu zonnevelden en windmolens bij gaan komen. Ons doel blijft om in Rijnenburg stroom op te wekken voor ten minste 60.000 huishoudens voor de omliggende wijken. Daarvoor zijn meer windmolens en zonnevelden nodig dus daar blijven we ons hard voor maken.”

Categorieën Geen categorie