Lid worden

Inwoners uit de wijde omgeving van Rijnenburg en Reijerscop kunnen nu lid worden van Rijne Energie. Kijk hier of jij lid kunt worden. De contributie is slechts 10 euro per jaar. Vul onderstaand formulier om lid te worden en te laten zien dat duurzame energie leeft!


Wie kan er lid wordenBegrenzingGebiedRijneEnergie_30aug2018
Iedereen in de wijde omgeving van Rijnenburg en Reijerscop kan lid worden: de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, IJsselstein, Breukelen, Houten, Maarssen,  Vianen en Woerden vallen in het gebied. Op deze kaart is de ruime begrenzing van het lidmaatschapsgebied te zien.

Om lid te worden vul dit formulier in
Door je in te schrijven machtig je Rijne Energie om je contributie (€10 voor 2018) te incasseren. Na inschrijving ontvang je daarvan bevestiging. Het lidmaatschap loopt ieder jaar van 1 januari tot 31 december en wordt automatisch verlengd.

Wat is Rijne Energie
Het bewonerscollectief is een coöperatie geworden. In een coöperatie zijn de leden samen eigenaar en zij kunnen investeren in het toekomstige energiepark. Via de Algemene Ledenvergadering stemmen zij samen over belangrijke beslissingen zoals de projecten die in de omgeving worden opgepakt en de rente voor de investerende leden. De coöperatie heeft als doel energie op te wekken voor en door Rijnenburg, Reijerscop en omgeving. De opbrengsten komen ten goede aan projecten in het gebied. Daarnaast zullen leden een rendement krijgen op hun investering. Zo geven we het gebied, behalve duurzame energie, ook mooie projecten. Word daarom lid en krijg zeggenschap over het energiepark.

Wil je alleen de nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je dan hier in.

Privacy
We gebruiken uw gegevens voor administratieve doeleinden, communicatie over onder andere evenementen, ontwikkelingen of (financiële) participatie. Dit gebruik is conform de privacy policy van Coöperatie Rijne Energie, die hier te vinden is.