College start vergunningverlening voor vier windmolens

Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft besloten om de vergunning te verlenen voor vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Ook zal het bestemmingsplan gewijzigd worden zodat er ruimte en regels komen voor de bouw van vier windmolens. De windmolens worden gebouwd met 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners uit Utrecht en omgeving kunnen investeren en dat de directe omgeving profiteert. We wekken stroom op voor 30.000 huishoudens, dat is ruim genoeg Lees meer…

Voordelig naar WIND met Rijne Energie

Na Mansholt, Koning van het Grasland en GAS bouwt Toneelgroep Jan Vos met WIND verder aan een reeks aansprekende, actuele voorstellingen. Deze keer staat de energietransitie centraal.In de komedie van schrijver Tjeerd Bisschoff loopt de spanning op in de kleine fictieve gemeente Burgerveen door de komst van windmolens. Oude tegenstellingen worden opgerakeld, nieuwe tegenstellingen worden dankbaar uitgebuit. Evenwichtig beeld maatschappelijke problemenHet publiek leerde Toneelgroep Jan Vos in eerdere voorstellingen waarderen vanwege de genuanceerde kijk op Lees meer…

Wind en woningen: het kan allebei

Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden rond de ontwikkeling van het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Dat bleek deze week bij de raadsinformatiebijeenkomst (RIB) van de gemeenteraad Utrecht, ter voorbereiding op het commissiedebat van donderdag 20 april. Houden de plannen voor windmolens bijvoorbeeld wel rekening met toekomstige woningbouw? En zijn ze juridisch nog haalbaar nadat de rechtbank in Roermond lokale plannen voor een windpark in Sittard-Geleen van tafel veegde? In aanvulling op onze bijdrage Lees meer…

Impact PS verkiezingen

Wat is de invloed van de BBB-overwinning in de Provinciale Staten op het energiepark? Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen kwamen de geplande windmolens in polder Rijnenburg regelmatig voorbij als twistpunt. De vraag is nu: wat betekent de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor onze plannen om een wind- en zonnepark in polder Rijnenburg te bouwen? Ook in de provincie Utrecht is de BBB als grootste partij aan zet bij de coalitieonderhandelingen. Tijdens de Lees meer…

Voorzitters onder elkaar

Laetitia Ouillet is naast lid van Rijne Energie, ook voorzitter van de Windvogel: de landelijke cooperatie die windprojecten aanjaagt en ontwikkelt.  Recent nam ze samen met Guido van Loenen een kijkje in de polder en vertelden over de laatste ontwikkelingen. Het interview vind je hier In de windvaan staat trouwens ook nog een interessant interview met Paul van Egmond die wilde ervaren hoe het was om vlak bij een windmolen te wonen.

Raadsbrief over windmolens

Beste lid van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, Donderdag 17 november behandelt u de raadsbrief Voorontwerp en vergunningaanvraag windmolens Rijnenburg en Reijerscop in uw commissievergadering. Als inwonercoöperatie Rijne Energie zijn wij bijna dagelijks druk om het windpark uit die brief tot stand te brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u leven over de laatste stand van zaken. In deze brief beantwoorden we een deel van die vermoedelijke vragen. Daarnaast doen wij Lees meer…

Open Energie Dag

ZATERDAG 17 SEPTEMBER Kom kijken en luisteren! Op zaterdag 17 september, tijdens de Open Energie Dag, is het mogelijk om virtueel kennis te maken met het toekomstige energielandschap. Rijne Energie is in de ochtend (vanaf 9.00) aanwezig op het Mereveldplein in de Meern en vanaf 13.30 op het Brusselplein in Leidsche Rijn. Hier kun je met behulp van virtual reality ervaren hoe het energiepark eruit komt te zien en wat ervan te horen zal zijn. Naast deze Lees meer…

Informatieavonden energielandschap

Op 19 april sloten we een grondcontract voor een vierde windturbine. Hiermee wordt ons energielandschap uitgebreid en zal er op termijn significant meer duurzame elektriciteit worden opgewekt. De opstelling met vier windmolens en acht hectare zonnevelden wordt momenteel verder onderzocht in het MER onderzoek. Informatieavonden & excursie In mei organiseren we twee inloopavonden om iedereen te informeren over de laatste ontwikkelingen van het energielandschap: woensdag 11 mei in De Meern en donderdag 12 mei in Nieuwegein.  Tijdens Lees meer…

Wind op zee

Maar het kan toch wel op zee?

‘Windmolens moeten op zee en met een paar kerncentrales zijn nieuwe windmolens op land helemaal niet nodig.’ Je hoort het vaak, maar is dat nu echt zo?

Nee, dat is niet zo. Windmolens op land, ook in Utrecht, zijn noodzakelijk om ons energiesysteem tijdig te verduurzamen.

Kies voor een duurzame toekomst van onze stad

Beste duurzame Utrechters, We hebben jullie deze week echt nodig en wel hierom: Nu meer dan ooitGeopolitiek, energieprijzen, de roep om zelf de regie te nemen over onze eigen energie is in de afgelopen maanden groter geworden dan ooit. Het beheerst de media en mensen voelen het in hun portemonnee. De kansen om duurzame energie te realiseren in Utrecht zijn beperkt, de kansen in Rijnenburg en Reijerscop mogen we niet laten liggen. De toekomst van Lees meer…

RijneTour

Hoe komen we van onze fossiele verslaving af?

Vanavond! 20.00u Utrecht is afhankelijk van fossiele energie.  Slechts 5% van de elektriciteit in Utrecht wordt lokaal en duurzaam opgewekt. Voor de overige 95% zijn we dus afhankelijk van fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten en veelal uit landen komen waar je liever niet op vakantie gaat. De oorlog in Oekraïne brengt deze ongewenste  afhankelijkheid (in dit geval van Russisch gas) weer volop in de aandacht.  Daarnaast spreekt het laatste IPCC rapport boekdelen: We moeten heel Lees meer…

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.