Windpark Rijnenburg en Reijerscop weer een stap dichterbij

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders het bestemmingsplan voor de vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop ter besluitvorming naar de gemeenteraad verstuurd. Bewonerscooperatie Rijne Energie is hier blij mee. Dit brengt het grootste energielandschap in de Provincie Utrecht, dat voor de helft in handen is van inwoners, weer een stap dichterbij. Het laatste woord is nu aan de gemeenteraad die het plan naar verwachting in het voorjaar zal behandelen. Heb je specifieke vragen aan Lees meer…

Rijne Energie: “Windplannen grondeigenaren gratis bier, zonplannen laat maar welkom”

Een groep grondspeculanten en projectontwikkelaars (zoals AM Groep en BPD) met veel grond in Rijnenburg heeft een alternatief plan opgesteld met windmolens en grote zonnevelden voor het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Zij hebben dit plan als een zogenaamde zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag van Rijne Energie die nu bij de gemeente ligt. Energiecoöperatie Rijne Energie (ruim 900 leden) verwelkomt hun plannen voor een groot zonnepark. Hun alternatieve opstelling voor windmolens is echter nog lang niet Lees meer…

Gemeente gaat milieuoverwegingen locatiekeuze energielandschap Rijnenburg en Reijerscop nader onderbouwen

Naast het geweldige bericht dat we als coöperatie het streefbedrag voor onze crowdfunding in vijf dagen hadden opgehaald, was er deze week ook ander nieuws over ons project. De Commissie m.e.r. presenteerde haar advies over het rapport naar de milieueffecten van een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop. De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. De gemeente had de commissie om een advies gevraagd. Volgens de Commissie m.e.r. beschrijft het milieurapport Lees meer…

Rijne Energie bereikt binnen week streefbedrag voor windpark maar inleggers blijven welkom

Inwonerscoöperatie Rijne Energie heeft binnen een week de benodigde 365.000 euro binnen voor het eerste coöperatieve windpark in onze provincie in het zuidwesten van de gemeente Utrecht. De coöperatie, met bijna 900 leden, maakte dat woensdag bekend in het EO Radio 1-programma ‘Je geld of je leven’. Dat is sneller dan verwacht: in 2021 werd in twee weken 100.000 euro opgehaald. Toch verwelkomt Rijne Energie geïnteresseerden nog tot eind oktober. De coöperatie wil namelijk iedereen Lees meer…

Terugkijken online informatie-avond

Na een druk bezochte fysieke informatiebijeenkomst op 7 juni, organiseerde de gemeente Utrecht op 12 juni een online informatieavond. Heb je beide informatiebijeenkomsten gemist? Geen probleem, je kunt hier de sessie in zijn geheel terugkijken. Tijdens het webinar konden de aanwezigen vragen stellen over het plan voor de vier windmolens. Waar komen ze te staan? Hoe zit het met geluid en slagschaduw? Hoe verhoudt het geluid zich tot de snelwegen A2 en A12? De vragen Lees meer…

College start vergunningverlening voor vier windmolens

Het college van B&W van de gemeente Utrecht heeft besloten om de vergunning te verlenen voor vier windmolens in Rijnenburg en Reijerscop. Ook zal het bestemmingsplan gewijzigd worden zodat er ruimte en regels komen voor de bouw van vier windmolens. De windmolens worden gebouwd met 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners uit Utrecht en omgeving kunnen investeren en dat de directe omgeving profiteert. We wekken stroom op voor 30.000 huishoudens, dat is ruim genoeg Lees meer…

Voordelig naar WIND met Rijne Energie

Na Mansholt, Koning van het Grasland en GAS bouwt Toneelgroep Jan Vos met WIND verder aan een reeks aansprekende, actuele voorstellingen. Deze keer staat de energietransitie centraal.In de komedie van schrijver Tjeerd Bisschoff loopt de spanning op in de kleine fictieve gemeente Burgerveen door de komst van windmolens. Oude tegenstellingen worden opgerakeld, nieuwe tegenstellingen worden dankbaar uitgebuit. Evenwichtig beeld maatschappelijke problemenHet publiek leerde Toneelgroep Jan Vos in eerdere voorstellingen waarderen vanwege de genuanceerde kijk op Lees meer…

Wind en woningen: het kan allebei

Er zijn nog veel vragen en onduidelijkheden rond de ontwikkeling van het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop. Dat bleek deze week bij de raadsinformatiebijeenkomst (RIB) van de gemeenteraad Utrecht, ter voorbereiding op het commissiedebat van donderdag 20 april. Houden de plannen voor windmolens bijvoorbeeld wel rekening met toekomstige woningbouw? En zijn ze juridisch nog haalbaar nadat de rechtbank in Roermond lokale plannen voor een windpark in Sittard-Geleen van tafel veegde? In aanvulling op onze bijdrage Lees meer…

Impact PS verkiezingen

Wat is de invloed van de BBB-overwinning in de Provinciale Staten op het energiepark? Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen kwamen de geplande windmolens in polder Rijnenburg regelmatig voorbij als twistpunt. De vraag is nu: wat betekent de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor onze plannen om een wind- en zonnepark in polder Rijnenburg te bouwen? Ook in de provincie Utrecht is de BBB als grootste partij aan zet bij de coalitieonderhandelingen. Tijdens de Lees meer…

Voorzitters onder elkaar

Laetitia Ouillet is naast lid van Rijne Energie, ook voorzitter van de Windvogel: de landelijke cooperatie die windprojecten aanjaagt en ontwikkelt.  Recent nam ze samen met Guido van Loenen een kijkje in de polder en vertelden over de laatste ontwikkelingen. Het interview vind je hier In de windvaan staat trouwens ook nog een interessant interview met Paul van Egmond die wilde ervaren hoe het was om vlak bij een windmolen te wonen.

Raadsbrief over windmolens

Beste lid van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen, Donderdag 17 november behandelt u de raadsbrief Voorontwerp en vergunningaanvraag windmolens Rijnenburg en Reijerscop in uw commissievergadering. Als inwonercoöperatie Rijne Energie zijn wij bijna dagelijks druk om het windpark uit die brief tot stand te brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u leven over de laatste stand van zaken. In deze brief beantwoorden we een deel van die vermoedelijke vragen. Daarnaast doen wij Lees meer…

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.