Na jaren van plannen naderen we het beslissende besluit in de gemeenteraad. Wil jij ook dat de gemeenteraad instemt met ons plan? Kom dan op dinsdagavond 2 april naar het Stadhuis om te laten horen dat je wind wilt. En zet de raadsdebatten op donderdag 11 april en 25 april ook vast in je agenda. 

De gemeenteraad stemt op donderdag 25 april hopelijk in met ons windpark. Dat is nog geen gelopen race. Al staan er al mooie woorden in het coalitie-akkoord, er ligt nog geen definitief besluit voor een windpark.

Laat de Utrechtse gemeenteraad horen dat je wind wilt

Voor zo’n belangrijk besluit zoeken de gemeenteraadsleden naar bevestiging: vinden hun kiezers dit een goed idee? Dit is dus een uitgelezen kans om van ons te laten horen. Geef je op voor één van de volgende bijeenkomsten:

 • Weinig tijd?
  Kom dan in elk geval samen met ons op dinsdagavond 2 april naar de Raadsinformatiebijeenkomst op het Stadhuis. Voor deze bijeenkomst van een uur nodigen raadsleden initiatiefnemers (zoals Rijne Energie) en anderen uit om hun mening te geven over ons plan. Inwoners zijn welkom als toehoorder, maar mogen ook vragen stellen en kort hun mening laten horen. Voorafgaand aan de bijeenkomst willen we een korte pro-wind-bijeenkomst houden op het plein voor de ingang van het Stadhuis (tegenover Café De Zaak). Als je je opgeeft melden wij je aan bij de gemeente, zorgen voor een windmolentje om je steun te laten blijken en laten je de precieze tijd weten.

  Meer tijd?
  Kom dan (ook) op donderdag 11 april naar de behandeling van het plan in de commissie. n De raadsleden stellen elkaar en de wethouders  dan vragen over het plan, en  ze leten weten wat ze er nog aan willen veranderen. Het zou erg helpen als de publieke tribune vol zit met mensen die ook wind willen. Onze belangenbehartiger Ivo Thonon geeft je een korte uitleg hoe het politieke spel werkt. De behandeling is ingeroosterd voor drie uur, maar je kan weggaan wanneer je wilt.

  Nog meer tijd?
  Kom dan naar de grote finale op donderdag 25 april. Dat is hét raadsdebat gestemd wordt over ons plan. Is er een meerderheid? Dan gaan we door naar de volgende ronde (waarschijnlijk de Raad van State). Is die er niet? Dan is dat voorlopig het einde van het eerste burgerwindpark van de provincie (en misschien ook wel van het spaargeld dat je erin hebt gestopt). Ook hierbij zit Ivo Thonon op de publieke tribune om je uit te leggen wat er gebeurt. Tijdstip van behandeling is nog niet bekend. Je kunt ook hierbij de zaal uitlopen wanneer je wilt.

Kortom: Laat samen met horen dat je wind wilt en geef je op via dit formulier.