Vanavond voerden leden van inwonerscoöperatie Rijne Energie actie vóór meer windenergie. Voor het Stadhuis hebben zij bij de gemeenteraad gepleit voor hun plan om vier windmolens neer te zetten bij de A12 ten zuiden van Utrecht. Met hun slogan ‘Zet de wind nú aan het werk!’ willen zij de Utrechtse gemeenteraadsleden laten zien dat er geen tijd te verliezen is: vanwege het klimaat, de netcongestie en het initiatief van onderop.  

Snel windmolens plaatsen tegen klimaat-noodtoestand

In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaat-noodtoestand uitgeroepen. Door de wind nu aan het werk te zetten geeft de raad invulling aan die uitroep, aldus de actievoerders. Nog verder studeren op het alternatieve idee van de projectontwikkelaars brengt ons juist verder weg van het oplossen van die klimaatcrisis, zo stellen zij. “Wij hebben een zorgvuldig en zeker plan. Het alternatieve idee kent enkele, heel onzekere voordelen maar wel vele kwetsbaarheden en nadelen. Het is nu zaak om snel de hoeveelheid groene stroom in de gemeente Utrecht te verdubbelen met ons plan,” aldus Matthijs Sienot, in zijn vrije tijd bestuurslid van Rijne Energie.

Netbeheerder stelt: windmolens helpen tegen netcongestie

De actievoerders willen de wind ook aan het werk zetten tegen de netcongestie. Er is namelijk te weinig (groene) stroom in de regio Utrecht. Doordat het hoogspanningsnet vol zit kan die niet eenvoudig van verder weg aangevoerd worden. Door snel meer stroom in de regio zelf opwekken dringen we de netcongestie terug. Netbeheerder Stedin juichte eerder al het windplan van de provincie toe, en omarmt ook deze windmolens, mits ze zorgvuldig worden ingepast met een bijpassend stroomnetcontract. De aansluiting hiervoor is al aangevraagd én toegezegd, zo staat in het ontwerpbestemmingsplan van de gemeente. “We zetten de wind aan het werk om de Utrechtse laadpalen niet tussen 16 en 21 uur uit te hoeven zetten, zoals Stedin nu vraagt, en om woonwijken en bedrijven eerder aan te sluiten,” onderstreept Sienot.

“Kunnen onze vrijwilligers rekenen op een betrouwbare overheid?”

Het plan van Rijne Energie (bijna 1000 leden) is uniek in de regio: het zou het eerste windpark zijn dat voor de helft in handen van inwoners is. “Ook de onderzoeken hebben onze leden met hun spaargeld betaald. Daarnaast zitten er duizenden uren van vrijwilligers in: voor het begeleiden van onderzoeken, het regelen van overeenkomsten en het overleggen met partners. Ik doe dit zelf ook als ‘uit de hand gelopen hobby’. We hoeven daar ook geen geld voor, het enige wat we vragen is de zekerheid van een betrouwbare en voorspelbare overheid,” zo stelt Sienot. “Als de raad óns die zekerheid geeft dan geeft ze daarmee óók vertrouwen aan al die andere inwonerinitiatieven in onze gemeente die met groene energie bezig zijn, zoals bijvoorbeeld Oog voor Warmte, Energie-U of Veemarkt Samen.”

Categorieën Geen categorie