Naast het geweldige bericht dat we als coöperatie het streefbedrag voor onze crowdfunding in vijf dagen hadden opgehaald, was er deze week ook ander nieuws over ons project. De Commissie m.e.r. presenteerde haar advies over het rapport naar de milieueffecten van een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. De gemeente had de commissie om een advies gevraagd.
Volgens de Commissie m.e.r. beschrijft het milieurapport over het algemeen goed welke effecten optreden bij de aanleg van de windturbines en zonnevelden en er ligt een volwaardig compensatieplan voor weidevogels. Wel ontbreekt nog inzicht hoe de locatiekeuze voor Rijnenburg en Reijerscop tot stand is gekomen en welke milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

Gemeentebrede visie op geschikte locaties

Om op dit punt duidelijkheid te geven adviseert de Commissie m.e.r. om meer inzicht te geven hoe milieu-informatie een rol heeft gespeeld bij de locatiekeuze van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop in de gemeente Utrecht. De gemeente neemt dit advies ter harte en legt het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie m.e.r. voor.
De locatie Rijnenburg en Reijerscop is in eerdere plannen als zoekgebied voor duurzame energie opgevoerd. Hierover is echter nog niet een definitief besluit genomen, waarbij ook milieuoverwegingen voor deze en andere potentiële locaties op een rij zijn gezet. Doe dit daarom alsnog, schrijft de Commissie m.e.r. in haar advies.

Uitbreidbaar plan

De keuze voor de locatie is politiek bevestigd in 2012 door de provincie en in 2016 door de gemeente. Er kunnen 8 windmolens op deze locatie worden gerealiseerd. Op basis van de door de eigenaren ter beschikking gestelde gronden is er nu plaats voor maximaal vier. De Commissie m.e.r. adviseert om duidelijk te maken of de gekozen inrichting het mogelijk maakt om eventueel later windturbines en zonnevelden bij te plaatsen in het gebied.

Volledig potentieel benutten

In een reactie op het rapport zegt voorzitter van Rijne Energie, Guido van Loenen: “Sinds 2012 is er zorgvuldig gekozen voor Rijnenburg en Reijerscop als locatie voor het energielandschap, en wij als initiatiefnemers werken hieraan op verzoek van de gemeente. Het is goed dat de gemeente aanvullende milieu-informatie voor de locatiekeuze toevoegt aan het definitieve m.e.r.-rapport”, aldus Van Loenen.

“Het advies van de Commissie m.e.r. draagt vooral bij aan het benutten van het volledige potentieel met 8 windmolens, terwijl het huidige plan met 4 windmolens al voldoet aan strenge milieu-eisen, in lijn met het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Categorieën Geen categorie