Hoe bepalen we de hoogte van de windmolens in Rijnenburg?

Hoe bepalen we de hoogte van de windmolens in Rijnenburg?

Hoe bepalen we de hoogte van de windmolens in Rijnenburg? Windmolens zijn er in alle soorten en maten. De hoogte van de windmolens die eventueel in Rijnenburg gaan komen, bepalen de initiatiefnemers (Rijne Energie en Eneco) in nauw overleg met de landschapsarchitecten en de omwonenden een voorstel voor de gemeenteraad. In de Ontwerpateliers die de gemeente organiseert wordt hier de basis voor gelegd. De volgende factoren zijn bepalend voor de keuze: de energieopwekking, de geluidsbelasting, en de slagschaduw die hij veroorzaakt. De initiatiefnemers maken aan de hand van deze opstellingen geluidsberekeningen van verschillende typen windmolens. De omwonenden van de Uitwerkingsgroep

Continue Reading

Energiepark Rijnenburg samen met de omgeving maken

Op donderdagavond 6 juli stemde een ruime meerderheid (40 van de 45 zetels) van de Utrechtse gemeenteraad in met de startnotitie om een energielandschap te ontwerpen en te ontwikkelen in Rijnenburg. Rijne Energie is daar blij mee want we kunnen aan de slag! Omgevingswerkgroep Rijne Energie is blij met dit raadsbesluit en gaat zich deze zomer voorbereiden op het traject met de omgevingswerkgroep. De verwachting is dat deze groep in september van start gaat. Met de bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden gaan de initiatiefnemers Eneco en Rijne Energie in de werkgroep onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de inrichting van

Continue Reading

Presentaties 9 mei Informatieavond Nieuwegein

Op 9 mei organiseerde Rijne Energie een informatieavond in De Partner in Nieuwegein. De avond werd ingeleid door Henk van der Honing van Samen Duurzaam Nieuwegein. Daarna waren er twee presentaties en de gelegenheid voor verhelderend vragen. Na afloop konden alle aanwezigen met medebewoners en experts in gesprek over de thema’s zon, wind, participatie en landschap. Hier kunt u de presentatie bekijken van René Kwant van Wijkplatform Vreesijk. Hier kunt u de presentatie bekijken van Inge Verhoef van Rijne Energie. Heeft u nog vragen over deze presentaties? Mail ons via rijne.energie[at]gmail.com.    

Continue Reading

Maak kennis met de mensen achter Rijne Energie!

In deze korte film maak je kennis met een aantal bewoners en omwonenden die zich inzetten voor bewonerscollectief Rijne Energie. Waar wonen ze, wat doen ze en waarom zijn ze actief bij Rijne Energie? Bekijk de film hier op YouTube.

Continue Reading

Ingezonden brief naar het AD/UN over windmolens in Rijnenburg

Windmolens in Rijnenburg? 31 maart 2017 Een groep inwoners van Rijnenburg en omliggende wijken en plaatsen is in het najaar van 2016 gestart met een initiatief om in Rijnenburg op grote schaal schone energie op te wekken. We doen dit onder de naam Rijne Energie. We willen ervoor zorgen dat bewoners aan de knoppen zitten en dat de opbrengsten (stroom en geld) lokaal blijven. Ook willen we dit alles samen met medebewoners doen. Daarom zijn we een serie informatiebijeenkomsten gaan houden. We spraken met mensen in De Meern, in Batau Noord en Batau Zuid, in Doorslag, en Fokkesteeg (wijken in

Continue Reading

Zon en wind vullen elkaar mooi aan

Zonnevelden en windmolens zijn een prima combinatie. Als het waait, dan schijnt de zon soms minder. En als de zon schijnt, is het soms windstil. Een ander voordeel is dat er maar één netaansluiting aangelegd hoeft te worden. Om te komen tot een klimaatneutraal Utrecht in 2030, wat de doelstelling is van de gemeente, hebben we zoveel mogelijk duurzame opwek nodig. Daarom zijn zowel windmolens als zonnevelden in Rijnenburg gewenst. Hieronder een vergelijking tussen de opbrengsten van windmolens en zonnevelden, en ook de benodigde oppervlakte om dezelfde hoeveelheid schone stroom op te wekken met een windmolen en een zonneveld.

Continue Reading

Rijne Energie wil zon en wind voor regio Rijnenburg

Rijne Energie is een brede en groeiende groep inwoners uit de gemeentes rondom Rijnenburg die grootschalig duurzame energie willen opwekken. De groep inwoners  van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein willen zelf schone energie opwekken in Rijnenburg. Rijnenburg is een open gebied met een woningbouw bestemming. Realisatie daarvan is echter uitgesteld tot minstens 2030. In de tussentijd is de open ruimte van Rijnenburg te gebruiken als energiepark. Wij willen samen met de omwonenden een energiepark inrichten, op weg naar klimaatneutraal Utrecht 2030! Daarvoor komt Rijne Energie naar je toe… of kom jij naar Rijne Energie toe? Kijk hoe jij kunt meedoen aan Rijne Energie.

Continue Reading

Stadsgesprek met de regio in maart

De Gemeente Utrecht heeft bekend gemaakt een stadsgesprek met de regio – Nieuwegein, IJsselstein, De Meern – te willen organiseren om te komen tot grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg. Tijdens dit stadsgesprek zal Rijne Energie zich naast andere initiatiefnemers kunnen presenteren. Het college staat positief tegenover de initiatieven omdat deze bijdragen aan de ambitie van de stad voor grootschalige duurzame energie (vastgelegd in het Energieplan Utrecht) en passen in de eerder vastgestelde motie. Participatie Uit de brief: ‘Aandachtspunt uit het Coalitie Akkoord is de zorg voor een goede verdeling van de ‘lusten en de lasten’ op het gebied van windenergie.

Continue Reading