Beste lid van de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen,

Donderdag 17 november behandelt u de raadsbrief Voorontwerp en vergunningaanvraag windmolens Rijnenburg en Reijerscop in uw commissievergadering. Als inwonercoöperatie Rijne Energie zijn wij bijna dagelijks druk om het windpark uit die brief tot stand te brengen. Wij kunnen ons voorstellen dat er vragen bij u leven over de laatste stand van zaken. In deze brief beantwoorden we een deel van die vermoedelijke vragen. Daarnaast doen wij een suggestie hoe u als raad de ontwikkeling van het windpark kan versnellen en daarmee de verdubbeling van het aandeel schone energie in Utrecht dichterbij brengt.

Het milieueffectrapport: waar blijft het?

Een milieueffectrapport (MER) is misschien wel de belangrijkste onderbouwing bij een vergunningaanvraag. Daarmee zou je (net als de Buren van Rijnenburg en Reijerscop) kunnen denken dat een MER ook gelijk bij het indienen van de vergunningaanvraag openbaar wordt. Dat is echter niet zo. De overheid komt tijdens de beoordeling van de aanvraag nog geregeld met aanvullende vragen die in het MER beantwoord moeten worden. Daarom is het normaal dat het MER pas ná die beoordeling ter inzage komt, samen met de ontwerp-vergunning en het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt in Nederland voor alle soorten initiatieven, of dat nu een woonwijk, een weg of een windpark is.

Als service aan alle belangstellenden, om de richting van de onderbouwing vast duidelijk te maken, hebben we wel al een samenvatting van het MER op onze website gezet. Op dit moment werken we (mede op aansturing van de gemeente) hard aan een definitieve (én leesbare) versie en we mikken erop deze rond het einde van het jaar beschikbaar te maken. Verder staan de voorlopige resultaten over het geluidsonderzoek ook in het voorontwerp dat u bij de raadsbrief heeft gekregen.

Kan er nog woningbouw plaatsvinden in Rijnenburg?

Ja, dat kan zeker. De windmolens precies in het midden van noord-Rijnenburg plaatsen ging helaas niet, omdat we daar geen grondcontracten hebben, maar in ons voorontwerp(zie pagina 8) hebben we al zoveel mogelijk rekening gehouden met de bouw van Klein Rijnenburg. Met andere woorden: binnen de percelen waarvoor we grondcontracten hebben, hebben we de windmolens zo optimaal mogelijk een plek gegeven op zo groot mogelijke afstand van bestaande én toekomstige woningbouw.

Waarom moeten de windmolens zo hoog worden?

Een begrijpelijke vraag, want met 270 meter hoog (tot de top van de wieken) zijn de windmolens in het landschap van verder zichtbaar dan lagere molens met 210 meter tiphoogte (zie voor het verschil onze website rijnenburgenreijerscop.nl). Daar staat tegenover dat ze minder aandacht trekken doordat grotere wieken rustiger draaien. Ondanks dit rustiger draaien wekken hoge molens veel meer schone energie op: een twee keer zo lange wiek levert namelijk viermaal zoveel windenergie. Tot slot zijn ze over het algemeen stiller: de techniek is moderner en de bewegende delen staan verder van de grond af.

Kan de elektriciteit van de windmolens wel op het elektriciteitsnet?

Het actuele nieuws over ‘netcongestie’ laat zien dat het elektriciteitsnet in midden-Nederland vol zit: er kan voor nu geen stroom meer bij. ‘Voor nu’, want dit is een tijdelijk probleem. Gezien de lange doorlooptijd tot de aanleg van het windpark is het daarmee ook minder een hindernis. Netbeheerders Stedin en TenneT zijn nu namelijk hard aan het werk om oplossingen in te voeren om meer ruimte te maken op het bestaande netwerk. Daarnaast bouwt Stedin een nieuw transformatorstation in Rijnenburg. De verwachting is daarom dat tegen de tijd dat de windmolens klaar zijn er weer ruimte is op het netwerk om de groene stroom kwijt te kunnen. Wel zien wij uiteraard dat het snel reserveren van ruimte op het stroomnet van belang is. Daarom vragen we zo snel mogelijk na goedkeuring van het bestemmingsplan een plek aan op het net. Met een vlot besluit over het bestemmingsplan helpt u dus vertraging te voorkomen.

Hoe kan de raad verder helpen deze ontwikkeling te versnellen?

Door uiterlijk in april het bestemmingsplan vast te stellen. Dan zijn we namelijk op tijd om subsidie aan te vragen in de voorjaarsronde van de SDE++-regeling (de subsidieregeling voor duurzame energie). Mocht besluitvorming later plaatsvinden, dan moeten we een jaar wachten om een aanvraag te doen, wat (weer) vertraging oplevert.

(Overigens: de SDE++ is geen echte subsidie maar een soort van gegarandeerde minimumprijs: bij hogere elektriciteitsprijzen krijgen we geen subsidie. De subsidie is vooral van belang voor onze leden en de banken die ons geld lenen om de windmolens te kopen en de kabels te leggen. De SDE++ geeft ons zekerheid dat we die leningen ook bij hele lage stroomprijzen kunnen terugbetalen.)

Nog meer vragen?

Mochten er bij u, uw fractie of partij(bestuur) nog vragen leven, wilt u graag langskomen voor een werkbezoek of bent u op zoek naar andere informatie over dit initiatief, laat het ons dan weten via ivo@rijne-energie.nl.

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur en onze bijna 650 leden,

Ivo Thonon

Contactpersoon Omwonenden & Politiek

Energiecoöperatie Rijne Energie

https://rijne-energie.nl