Op donderdag 9 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel uitnodigingskader van het college. Dit betekent dat initiatiefnemers de komende maanden een plan voor het energielandschap kunnen ontwikkelen om deze in november in te dienen.

Uitnodigingskader

Het uitnodigingskader en toelichting hierop is te vinden op de website van de gemeente. Maar heel in het kort komt het hierop neer:

Zon: In een gebied van 230 hectare in de polder Rijnenburg kunnen zonnevelden worden ontwikkeld. Deze zijn gesitueerd in de noordelijke helft van de polder, een strook langs de A12 en mogelijk op de Nedereindseplas. Als deze 230 hectare helemaal voorzien wordt van zonnepanelen zal dit goed zijn voor jaarlijks 155 GWh elektriciteit.

Wind: Het zoekgebied van windmolens is verkleind ten opzichte van eerdere plannen. Het zoekgebied midden in de polder is geschrapt (om woningbouw niet onmogelijk te maken) en de afstand tot de woonwijken is verruimd tot 800 meter. Er is ruimte voor maximaal 8 windmolens die gezamenlijk 117 GWh zouden kunnen opwekken. Deze moeten wel aan de strengste eisen voldoen en hinder minimaliseren.

Samenwerking : Een plan kan alleen worden ingediend door een consortium waarin grondeigenaren, energie-ontwikkelaars en een lokale coöperatie samenwerken.

Neem alvast een kijkje in de toekomst van duurzame energie! Hoe het energiepark kan komen te zien, is mooi gevisualiseerd op deze website.

Dus gaan we een ambitieus plan maken!

Om de gemeente te overtuigen, om bewoners te betrekken, om te laten zien dat het kan! We gebruiken hiervoor de kennis die we in huis hebben en al uit het gebied hebben opgehaald, zowel van onze leden als van onze partners Eneco en BHM-solar. Daarnaast betrekken we vrijwilligers en zullen bewoners van de polder meedenken in het ontwerpproces. 

Grondeigenaren: Het meest belangrijk is natuurlijk dat we grondeigenaren enthousiast krijgen over het idee. Vooralsnog zijn de grondeigenaren niet tegen de ontwikkeling van het energiepark (getuige ook het “Appèl van Rijnenburg” dat ze zelf in november publiceerden), maar de laatste maanden lijkt hun standpunt (geen woningbouw = geen medewerking aan energiepark) te verharden … Dat toekomstige woningbouw en een energiepark trouwens prima samengaan blijkt uit deze flyer. De tijd zal het leren.

Coöperatieve Rijne funding

Om dit plan te ontwikkelen is geld nodig. Rijne Energie zal hiervoor €5.000 moeten bijdragen. En dat doen we natuurlijk ook samen! Op de pagina “Startkapitaal” vind je verdere toelichting en kun je ook een bijdrage leveren. Het gaat nu echt beginnen!

En na indiening van het plan?

Na het indienen heeft de gemeente 3 maanden de tijd om te bepalen welke plannen geaccepteerd worden. Daarna start de ruimtelijke procedure (aanpassing bestemmingsplan etc) en zal een Milieu Effect Rapportage moeten worden opgesteld. Deze fase (die ± een jaar duurt) zal substantieel meer geld kosten. Hiervoor hebben we een interessante voorstel klaarliggen! Als het energiepark de vergunningen heeft gekregen, zal het worden aanbesteed zodat het in 2022 gerealiseerd kan worden en vanaf 2023 kunnen profiteren van schone energie uit Utrecht!

Help jij het plan realiseren?

Check dan de uitgebreide toelichting hier of doneer direct!

  • Hidden