De gemeente Utrecht heeft laten weten dat zes deelnemers de uitwerkingsgroep van het energielandschap Rijnenburg en Reijerscop hebben verlaten. Wij betreuren dit uiteraard.

Vanuit Rijne Energie hechten we belang aan het doorlopen van een zorgvuldig proces en betrokkenheid van omwonenden bij het komen tot een energielandschap voor de regio. We hopen dan ook van harte dat de verschillende geluiden betrokken blijven. Uiteindelijk betreft duurzame energie ons allemaal. Wij staan voor samen zoeken naar oplossingen. Rijne Energie staat daarom open voor iedereen.

De wethouder heeft gezegd dat ze snel met de uittredende leden van de uitwerkingsgroep wil praten. We zijn blij dat ze hier snel op handelt en we wachten de resultaten ervan af. We staan klaar wanneer er een beroep op ons wordt gedaan.

Het ontwerpproces met initiatiefnemers, bewoners uit het gebied en omgeving en belanghebbenden waaronder het belang van woningbouw, ervarene wij als een intensief geheel. Ons doel, schone energieopwekking voor tenminste 60.000 huishoudens in lokale handen, proberen wij daarin steeds zo goed mogelijk naar voren te brengen. Zo heeft ieder zijn of haar wensen of belangen.

We vertrouwen op de gemeente als organisator van dit proces om tot de minstens vier uitvoerbare en onderscheidende scenario’s te komen die de gemeenteraad van Utrecht heeft gevraagd.

Wij zijn blij dat op 17 mei het grote publiek kennis kan nemen van de huidige versies an de scenario’s. Zo kan iedereen weer goed op de hoogte raken.

Categorieën MeedoenNieuws