Wat is de invloed van de BBB-overwinning in de Provinciale Staten op het energiepark?

Tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen kwamen de geplande windmolens in polder Rijnenburg regelmatig voorbij als twistpunt. De vraag is nu: wat betekent de overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) voor onze plannen om een wind- en zonnepark in polder Rijnenburg te bouwen?

Ook in de provincie Utrecht is de BBB als grootste partij aan zet bij de coalitieonderhandelingen. Tijdens de verkiezingscampagne en in haar programma was de partij kritisch op grootschalige zonne- en windparken, maar wel positief over energiecoöperaties. BBB wil lokaal eigendom stimuleren. Verder wil de partij dat er in Rijnenburg zo snel mogelijk woningen worden gebouwd.

Op basis van deze standpunten zal BBB de polder zeker in het vizier hebben bij de coalitieonderhandelingen. Helemaal als je bedenkt dat lijsttrekker Anton Verleun er zelf woont. Tegelijkertijd ligt de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de energieplannen niet bij de provincie: de gemeente gaat over de aanpassing van het bestemmingsplan en het verlenen van de vergunning. Daarnaast ligt in zowel provincie als gemeente een uitgebreid besluitvormingstraject ten grondslag aan de provinciale omgevingsvisie, regionale energiestrategie én het uitnodigingskader van de gemeente. Er ligt dus een solide kader waar onze plannen goed in passen.

De stemuitslag in de gemeente Utrecht geeft ook weinig aanleiding om de energieplannen voor de polder aan te passen. De eerste vier partijen (GroenLinks, D66, PvdA en PvdD), allen voorstander van windmolens in de polder, kregen samen maar liefst 53,9% van de stemmen. Tel daarbij de stemmers op van de andere voorstanders, Volt en CU, en er tekent zich een ruime meerderheid van 65% in de gemeente af voor een energielandschap in Rijnenburg.

Gezien de provinciale verkiezingsuitslag worden lastige coalitieonderhandelingen verwacht. Een voortzetting van de huidige coalitie is onmogelijk, maar het is ook niet makkelijk voor BBB om alleen over rechts een meerderheid te krijgen. Aangezien BBB graag snel woningen wil bouwen in de polder, valt te verwachten dat de partij hierop vanuit de provincie zal aandringen.

Overigens gaat het bouwen van woningen en windmolens in de polder goed samen. Zie bijvoorbeeld hieronder de impressie die we in 2020 al maakten. De gemeenteraad heeft onlangs dan ook besloten tot de ontwikkeling van windmolens in het noorden van de polder en woningen in het midden en zuiden. De gemeente wil echter pas vanaf 2035 starten met woningbouw. Het valt te verwachten dat BBB deze start flink naar voren wil halen.

Kortom, de provincie is niet aan zet voor de ontwikkeling van het energielandschap. En gezien de standpunten van BBB over Rijnenburg verwachten wij dat de druk bij de coalitieonderhandelingen  vooral op snelle woningbouw in de polder zal liggen.

Figuur: Impressie van de polder waarin wonen en energie kunnen worden gecombineerd (© Rijne Energie)