Op dinsdag 9 oktober a.s. vindt de derde en laatste werkbijeenkomst plaats. U bent van harte uitgenodigd om tussen 18.00 en 21.00 uur langs te komen bij La Place De Meern A12 (voorheen AC Restaurant), Meerndijk 59, Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst kunt u met de gemeente Utrecht in gesprek over de opbrengst van het ontwerpproces.

De initiatiefnemers, het ontwerpbureau en de gemeente Utrecht hebben de opmerkingen en ideeën die zijn opgehaald in eerdere werkbijeenkomsten zo goed mogelijk verwerkt in de scenario’s. Tijdens deze laatste werkbijeenkomst kunt u vragen stellen en reageren op eventuele onduidelijkheden en onjuistheden in de producten die naar aanleiding van de eerdere werkbijeenkomsten en ontwerpateliers zijn opgesteld. Er is ook ruimte voor andere vragen, bijvoorbeeld over het vervolgproces.

Vooraf aanmelden
De derde werkbijeenkomst is opgedeeld in drie verschillende gespreksrondes, die ieder een uur duren. U kunt zich voor één gespreksronde aanmelden.

De gespreksrondes zijn op dinsdag 9 oktober:

•    van 18.00 tot 19.00 uur (ronde 1)
•    van 19.00 tot 20.00 uur (ronde 2)
•    van 20.00 tot 21.00 uur (ronde 3)

U kunt zich tot zondag 7 oktober a.s. aanmelden via de website van de gemeente Utrecht.