Op 15 november vond in de Metaal Kathedraal de eerste algemene ledenvergadering van Rijne Energie plaats.  De notulen en gebruikte presentatie vindt u hier.

Om half acht uur zijn de ~50 geïnteresseerden aanwezig en geeft Maureen Baas een toelichting over het ontstaan van de Metaal Kathedraal.

Na korte toelichting door Marcel Goossens over de doelstellingen van Rijne Energie, neemt Josje Fens ons mee terug in de tijd. Ze vertelt over de ontwikkelingen van het initiatief Rijne Energie dat twee jaar geleden ontstond. 

Guido van Loenen vertelt over de zes scenario’s die door de gemeente zijn ontwikkeld. Hij licht de totstandkoming ervan toe en geeft aan dat de gemeenteraad van Utrecht naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal van 2019 een keuze voor één van de scenario’s zal maken.

Rijne Energie heeft vanaf het begin gepleit voor een scenario waarin voor minimaal 60.000 huishoudens aan stroom kan worden opgewekt.  Het ‘maximale’ scenario“Energie Voorop” overtreft dit: hierbij worden met 12 windmolens en 228 ha aan zonneveldenstroom opgewekt voor 90.000 huishoudens. De scenario’s “Zon Voorop” en“Poldergroep” zijn goed voor 45 resp. 39 duizend huishoudens. De andere drie scenario’s zitten hier tussenin.

Daarna licht Guido de planning en ‘werkstromen’ tot het raadsbesluit toe.

Werkstromen Rijne Energie

Na beantwoorden van diverse vragen is het tijd voor het ‘officiele’ deel van de vergadering.  De (zeer bescheiden) begroting wordt goedgekeurd.  Joost Brinkman en Peter Pothoven treden toe tot het bestuur en Josje Fens wordt onder applaus bedankt voor haar inzet afgelopen jaren.

Om 21.00 sluit Marcel de vergadering en nodigt iedereen uit voor eenfeestelijke PROOST! 

Categorieën Nieuws