Het is gelukt! Na een intensieve periode en in afstemming met vele betrokkenen, omwonenden en grondeigenaren hebben we afgelopen zaterdag ons plan voor het energiepark ingeleverd!

Het is een uitgebreid plan geworden waarin onze visie op de toekomst van de polders Rijnenburg en Reijerscop is toegelicht. Je vindt het voorstel hier.

In het kort

> Energie: Met 5 windmolens en meerdere zonnevelden willen we duurzame stroom opwekken die vergelijkbaar is met het verbruik van ± 30.000 huishoudens.
> Groen: We investeren in natuur en recreatie in de polder om deze te versterken en er een een mooi landschap van te maken.
> Groei: Het plan biedt ruimte voor verdere groei. Vooral in het noorden van de polder Rijnenburg is nog voldoende plek om zonnevelden te realiseren. We nodigen grondeigenaren dan ook graag uit om mee te doen!
> Gezamenlijk: 50% van het park wordt eigendom van inwoners van Utrecht en omgeving.

Informatie sessie

Voor alle geïnteresseerden en bewoners in de wijde omgeving organiseren we op dinsdag 10 november 20.00u een online informatie sessie waarin iedereen vragen kan stellen. Aanmelden voor de sessie kan hier.

Vervolg

De gemeente Utrecht gaat nu de ingediende plannen beoordelen en voorleggen aan het college van B&W. Hiervoor heeft de gemeente 3 maanden ingepland. Wij kijken met spanning uit naar de uitkomst. Parallel hieraan verder met de voorbereidingen zodat we direct na de uitkomst kunnen doorpakken met de verdere uitwerking en financiering van de planfase.

Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Voel je vrij ze te stellen door een mail te sturen naar info@rijne-energie.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Categorieën Nieuws