Het bericht waarvan je wist dat het ging komen… 🥁🥁🥁 … Vandaag zijn we officieel geselecteerd als initiatiefnemer voor het energielandschap! Het raadsbesluit vind je hier.

Wat gaan we doen? We gaan samen veel duurzame energie opwekken in Utrecht: Van, Voor en Door Utrechters! Het “plan on a page” vind je hier.

En ondanks dat het vandaag een mooie zonnige dag is: één vogel maakt nog geen zomer. Er is nogal wat te doen de komende tijd. Een overzicht:

1) GRONDEIGENAREN
Nu het initiatief geselecteerd is willen we nogmaals met de grondeigenaren (verenigd in de kopgroep) het gesprek aangaan om de mogelijkheden te onderzoeken om invulling te geven aan het energielandschap. 

2) PARTICIPATIE 
Nu we officieel geselecteerd zijn, zullen we meerdere informatie en ontwerp sessies met de inwoners van de polder organiseren. Hierbij zullen belangrijke aspecten zoals omwonenden-regeling en omgevingsfonds worden besproken We hopen dat dit vanaf maart/april ook weer fysiek kan.

3) CROWDFUNDING VOOR PLANONTWIKKELING 
Om het plan verder uit te werken en het vergunningstraject te kunnen bekostigen, zullen we een tweede crowdfunding organiseren. We verwachten ± € 100.000 nodig te hebben, waarbij de investeerders een mooi rendement kunnen maken (conform met het risico in deze fase). De details worden momenteel uitgewerkt.

4) PLAN UITWERKEN & VERGUNNINGEN
Als bovenstaande 3 trajecten zijn afgerond, kunnen we het plan verder detailleren en starten met de Milieu Effect Rapportage (MER) en het aanvragen van vergunningen.

5) REALISATIE
Als de MER is afgerond en de vergunningen zijn toegekend, vindt de detail-engineering en aanbesteding plaats. Dan kan ook de SDE subsidie worden aangevraagd. Dan starten we de “grote” crowdfunding (minder risico, maar nog steeds een mooi rendement) en verwachten dat eind 2022 de eerste schop de grond in kan!

Veel te doen, maar als we het samen doen dan wordt het beter!

Dus als je toevallig je buurvrouw/man en of stadsgenoten nog spreekt: ook zij kunnen lid worden, want samen maken we de energietransitie! (en dat doe je hier!)

Geniet van de ☀️ en 🍃 !

Categorieën Nieuws