In november 2020 dienden we ons plan in voor een ambitieus energiepark. In februari van dit jaar werden we geselecteerd als initiatiefnemer. Deze zomer gaan we het plan in samenwerking met belanghebbenden verder uitwerken. Ons plan bevat nu 3 windmolens en 7 ha zonneveld, maar kan in deze onderzoeksfase nog uitgebreid worden zodat we samen nog meer duurzame energie voor Utrechters en omgeving kunnen opwekken.

Onderzoek: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Het onderzoek start deze zomer en wordt uitgevoerd in overleg met buurtgenoten, belanghebbenden en experts. Gezamenlijk willen wij komen tot een optimaal plan voor het energielandschap om een serieuze bijdrage te leveren aan de opwek van duurzame energie voor Utrecht en omgeving. Op deze manier nemen we verantwoordelijkheid en dragen bij aan een duurzame toekomst.

Daarvoor moeten eerst alle aspecten van de toekomstige windmolens en de zonneparken grondig zijn uitgezocht. Hoe zit het met slagschaduw? Kan het hier in verband met de leidingen in de grond en boven de grond? Hoe kunnen wegen het beste aangelegd worden? Hoe zit het met de weidevogels en vleermuizen op deze plek? Wat zijn kansen om te vergroenen? Hoe kunnen windmolens zo geplaatst worden dat er zo weinig mogelijk hinder is? Welke hoogte van de windmolens is passend binnen het gebied en zijn ook nog financieel haalbaar? Deze en andere vragen moeten eerst worden beantwoord.

Omgevingsberaad

Wij willen in samenspraak met de belanghebbenden de beste opstelling bepalen. Er komen daarvoor drie omgevingsberaden. In deze overleggen komen we tot de keuze van een voorkeursopstelling en de vragen die we gaan onderzoeken in het Milieu Effect Rapportage (MER). De MER vormt de onderbouwing van de vergunningaanvraag. Het eerste omgevingsberaad vindt plaats op maandagavond 12 juli. Dat beraad staat in het teken van het formuleren van de juiste vragen voor het onderzoek.

Inwoners van de polders Rijnenburg en Reijerscop zijn hiervoor uitgenodigd. Met andere belanghebbenden zoals natuurorganisaties en het waterschap maken we aparte afspraken. Voor inwoners van de polders is het beraad ook online te volgen. 

Hiernaast gaat Rijne Energie ook op andere manieren met de buurt in gesprek. Bij mensen thuis aan de keukentafel en middels een bredere informatiebijeenkomst in het najaar. Hierbij kunnen, voor zover corona het toelaat, veel meer mensen terecht. Ook zal Rijne Energie een excursie naar een windpark organiseren en houden we geïnteresseerden en onze leden via nieuwsbrieven op de hoogte.

Financiering van de ontwikkelfase

Deze bijeenkomsten en het onderzoek kosten natuurlijk geld. Daarom bereiden we momenteel ook een crowdfundingsactie voor waarbij leden kunnen investeren in deze fase van het project. Ben je nog geen lid? Via deze pagina is dat snel geregeld! Welkom & Be The Change!

Factsheets

Nu het concreter wordt, merken we dat er ook meer vragen komen. Vooral de komst van hoge windmolens zorgt voor de nodige vragen. In deze twee factsheets zetten we de samenhang tussen windmolens en gezondheid respectievelijk de natuur uiteen.

Overzicht activiteiten en belangrijkste momenten

Planning Rijne Energie Onderzoeksfase
Planning Rijne Energie Onderzoeksfase
Categorieën Nieuws