Deze zomer liet de klimaatcrisis haar tanden zien. Extreme branden aan de westkust van Amerika, Canada, Siberië en in Frankrijk en Griekenland.  Ook de regenramp in Limburg, België en Duitsland laten zien dat het menens wordt en het de hoogste tijd is om de verduurzaming van onze energievoorziening te versnellen.

Informatie bijeenkomsten

In september organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten over het energiepark.

Als eerste ben je zaterdag 11 september welkom in de polder, tijdens de Open Energie Dag van de NVDE. Tussen 12 en 15u organiseren we rondleidingen door het gebied. Verschillende experts en betrokkenen leggen uit hoe we de polder gaan omtoveren naar een mooi park dat energie levert aan de stad en ecologie en recreatie zal bevorderen. Natuurlijk zijn er (solar powered) koffie, thee en fris aanwezig (en het is hier!)

Eind september en/of begin oktober organiseren we twee informatie avonden in de Meern en Nieuwegein. Tijdens deze informatiebijeenkomsten, die voor iedereen toegankelijk zijn, zullen de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en het onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage (MER) worden toegelicht. Data en toelichting volgen zo snel mogelijk.

Financiering

Deze bijeenkomsten en het onderzoek dat we gaan uitvoeren kosten natuurlijk geld. Onze financiële commissie legt momenteel de laatste hand aan de financiering hiervan. Hierbij kunnen leden investeren in deze fase van het project. Ben je nog geen lid? Via deze pagina is dat snel geregeld! Welkom: want samen gaan we het maken!

Gezondheidseffecten van windturbinegeluid

Dat we iets aan klimaatverandering moeten doen is inmiddels iedereen het wel over eens. “Hoe” is de volgende vraag. Veruit de meest vragen en bezwaren tegen ons duurzame energiepark betreffen  windturbines: te hoog, horizonvervuiling, slagschaduw en geluidsoverlast. Over smaak valt te twisten en hinder van slagschaduw zullen we minimaliseren. Over geluid heeft het RIVM recent een factsheet opgesteld waarin verschillende aspecten worden toegelicht. Of je ze nu mooi of lelijk vindt: neem 30 minuten om het door te lezen en je bent een hoop wijzer!  Het rapport vind je hier.

Planning komende maanden

We verwachten dat de gemeente in september de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) zal publiceren: hierin staat wat we allemaal gaan onderzoeken ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag. Het is een raadpleging waarover de MER moet gaan. Tot 6 weken na de publicatie kan iedereen opmerkingen geven op de voorgestelde milieueffecten voor onderzoek. Het resultaat is een rapport, geen besluit.

Planning Rijne Energie Onderzoeksfase

Vragen of suggesties?

We horen het graag, dus laat het ons weten en stuur een mail naar info@rijne-energie.nl.  Samen gaan we het maken!