Rijne Energie start investeringsronde voor MER onderzoek

Om de volgende fase van het duurzame energiepark in de polders Rijnenburg en Reijerscop te kunnen starten, biedt energiecoöperatie Rijne Energie inwoners de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame energie. De klimaatburgemeester van Utrecht, opende op 2 december de actie “Jouw aandeel in duurzame energie” die €100.000,- moet opbrengen voor het uitvoeren van onderzoek voor het duurzame energiepark in Utrecht. Utrechters die investeren ontvangen een aantrekkelijke rente wanneer het energiepark wordt gerealiseerd. Zo werken we samen aan de ontwikkeling van duurzame energie.

In april 2021 heeft de gemeente Utrecht besloten dat Rijne Energie het energiepark in de polder Rijnenburg en Reijerscop mag gaan ontwikkelen. Rijne Energie werkt hierbij samen met landelijke coöperatie de Windvogel, energiebedrijf Eneco en de Utrechtse zonneveld ontwikkelaar BHM Solar. 

De klimaatburgemeester, Kim Nelissen zegt:

“Wat ik zo goed vind aan dit initiatief is dat de landschappelijke kenmerken van het gebied niet verdwijnen, maar juist versterkt worden. Het veenweidegebied, een populaire plek voor allerlei vogels en amfibieën, blijft bestaan en er ontstaat meer natuur én ruimte voor recreatie. En dat laatste is iets waar veel inwoners van Utrecht en omgeving behoefte aan hebben. Want wonen in een stadse omgeving heeft veel voordelen, maar een groot nadeel is vaak het gebrek aan natuur om je heen.”
Klimaatburgemeester
Klimaatburgemeester Kim Nelissen

Milieu Effect Rapportage

De honderdduizend euro is nodig om de noodzakelijke onderzoeken te laten uitvoeren, waarmee volgend jaar de vergunningen voor het energiepark kunnen worden aangevraagd. Het belangrijkste onderzoek is de Milieu Effect Rapportage (MER), waarbij deskundigen alle effecten van het energiepark op het milieu en de leefomgeving bekijken. Tijdens informatiebijeenkomsten in december en januari kunnen omwonenden meedenken over dit onderzoek. 

Klimaatneutraal

Utrecht heeft als ambitie Klimaatneutraal te zijn in 2030. Op dit moment wordt nog geen 5% van de energie in onze stad duurzaam opgewekt. Rijne Energie wil met een aantal grote windmolens en zonnevelden de omliggende wijken van energie voorzien. Op termijn kan dit zelfs duurzame elektriciteit opwekken voor de helft van alle Utrechtse huishoudens. Het doel van Rijne Energie is om juist de bewoners van de stad zelf mee te laten doen én te laten profiteren van het verduurzamen van de stroomproductie. 

Vera van der Gaag (15):

“Voor mijn maatschappelijke stage heb ik een onderzoek gedaan onder mijn klas en schoolgenoten. 80% van de scholieren maakt zich zorgen over klimaatverandering en meer dan 90% van mijn leeftijdsgenoten vindt het een (heel) goed idee om energie op te wekken met windmolens en zonnevelden. Ik hoop dat er duurzame energie geproduceerd wordt voordat ik 18 ben!”

Jouw aandeel in duurzame energie
Door lid te worden van Rijne Energie en mee te doen met de crowdfunding actie kunnen bewoners van Utrecht en omringende gemeenten een steentje bijdragen. Hun inleg vanaf €50 wordt omgezet in een lening met aantrekkelijke rente, als het energiepark wordt gerealiseerd. Natuurlijk zitten er ook risico’s aan de ontwikkeling. Daarom worden de deelnemers in deze fase beloond met een risico-opslag van 50%. Een prachtige kans voor alle inwoners van Utrecht en omstreken die zelf willen bijdragen aan meer duurzame energie. Meedoen kan hier.

Wilfried van Sark, professor integratie zonne-energie aan de Universiteit Utrecht en een van de eerste leden:

“Het is fantastisch te zien met hoeveel enthousiasme een burgerinitiatief kan leiden tot realisatie van energievoorziening voor de halve stad, en ik ben blij daaraan bij te kunnen dragen met de kennis die we afgelopen jaren hebben opgedaan met zon PV.”
Opening "Jouw Aandeel in duurzame energie"
Opening “Jouw Aandeel in duurzame energie” met vlnr: Wilfried van Sark, Marianne Kuijlaars, Kim Nelissen, Vera van der Gaag en Joost Brinkman
Categorieën Geen categorie