Beste duurzame Utrechters,

We hebben jullie deze week echt nodig en wel hierom:

Nu meer dan ooit
Geopolitiek, energieprijzen, de roep om zelf de regie te nemen over onze eigen energie is in de afgelopen maanden groter geworden dan ooit. Het beheerst de media en mensen voelen het in hun portemonnee. De kansen om duurzame energie te realiseren in Utrecht zijn beperkt, de kansen in Rijnenburg en Reijerscop mogen we niet laten liggen. De toekomst van ons klimaat hangt af van een razendsnelle verandering van onze energievoorziening. De gemeenteraadsverkiezing in Utrecht is daarin heel belangrijk want de lokale duurzame opwek van energie in Utrecht is écht onder de maat. Utrecht heeft dus, net als alle andere gemeenten, een verantwoordelijkheid te nemen, binnen de grenzen van het mogelijke. Want er zijn belangrijke afwegingen te maken.

Wij Utrechters willen dat!
Tientallen vrijwilligers, honderden leden, duizenden vrijwilligersuren: al jaren wordt door vele Utrechters energie gestoken in het voor elkaar brengen van het energielandschap in Rijnenburg & Reijerscop. Een tijdrovend proces want wij willen met iedereen in gesprek en doen dat ook: met de bewoners van de polders Rijnenburg en Reijerscop, de grondeigenaren in het gebied, de buren van het energielandschap, milieuorganisaties en politieke partijen die zich zorgen maken. Daar willen we coöperatief ook helemaal voor gaan. In onze plannen laten wij zien dat op een verantwoorde manier windenergie en betaalbare woningbouw elkaar niet in de weg hoeven te zitten in Rijnenburg.

Wonen en (wind)energie kunnen samen
Wij zien de 1000 hectare, 1500 voetbalvelden grote polder Rijnenburg als een unieke kans voor Utrecht. Bij de ontwikkeling van Rijnenburg spelen twee aspecten in het voordeel van een energielandschap: tijd en ruimte. Een complete woonwijk realiseren kost namelijk tijd, die we kunnen gebruiken voor een gefaseerde ontwikkeling van Rijnenburg, zie het voorbeeld van Leidsche Rijn waar na 25 jaar nog wordt gebouwd. Als we het slim doen is er voldoende ruimte en tijd om de noodzakelijke investeringen in de bereikbaarheid van de polder terug te verdienen en 20 jaar structureel duurzame energie op te wekken. Het kan dus echt én én.
Er wordt door politieke partijen en vastgoedontwikkelaars een tegenstelling gecreëerd die er niet is. Er wordt gelobbyd in Den Haag en er worden machtspelletjes gespeeld. Help ons dit een halt te roepen!
Wij hebben helaas geen groot marketingbudget om alle bushaltes te beplakken met onze goede bedoelingen.

Wind- en zonne-energie, beide hebben we nodig
Alleen zonnepanelen plaatsen is helaas niet de oplossing. Een optie om alles met zonne-energie te doen wordt sterk afgeraden door de beheerders van onze energienetten. Waarom? Omdat wind en zon elkaar aanvullen! Het waait vaker in Nederland dan dat de zon schijnt. Ook in de winter en ’s nachts waardoor de combinatie van wind en zon een stabielere energievoorziening levert én veel beter gebruik maakt van het energienetwerk dan één van de twee afzonderlijk. Dus heb je ze altijd samen nodig om tot een optimale mix te komen. Dat is ook ons plan!

Het is niet kunnen, het is helaas niet willen
Duizenden vrijwilligers uren… Een investering van goed willende inwoners van Utrecht wordt iedere keer door marktpartijen met een enkelvoudig belang teniet gedaan. De deur voor een gezamenlijk plan met energie en woningbouw is aan onze kant nooit dicht geweest! Gesprekken vanaf 2017 met de vastgoedpartijen hebben tot onze spijt tot niets geleid en zijn eenzijdig opgezegd. De VVD gaf in het winddebat op 19 februari aan: de zonnepanelen hadden er al kunnen liggen. Dat is feitelijk onjuist. De vastgoedontwikkelaars in het gebied maken geen enkele beweging, gebruiken een eventueel toekomstig zonnepark als breekijzer voor de woningbouwontwikkeling. Het is erg frustrerend dat sommige partijen denken zich de luxe te kunnen permitteren om duurzame energie uit te sluiten of de doelen voor Rijnenburg te kunnen limiteren tot alleen zonne-energie, zeker gezien de enorme urgentie. Er is genoeg ruimte en tijd voor het ontwikkelen van wind en zon én andere belangrijke opgaven als woningbouw te realiseren in Rijnenburg.

Kies duurzaam en sluit je aan!
Wij zijn Windvogel en Rijne Energie: twee coöperaties van burgers die samenwerken aan de ontwikkeling van een energiepark van 3 windmolens en 6 ha zonne-energie, met de potentie voor meer duurzame energie. Hiermee gaan wij zeker niet heel Rijnenburg “volbouwen” met windmolens maar binnen de grenzen van het mogelijke en op een verantwoorde manier duurzame energie opwekken voor Utrecht.

Sluit je bij ons aan. Rijne energie is geen “select” clubje: voor 10 euro per jaar kunnen alle Utrechters en inwoners van omliggende gemeenten lid worden en meebeslissen, meer dan 500 mensen hebben dat al gedaan.

Wij als burgercoöperaties willen dus heel graag een energielandschap realiseren van en voor Utrecht en zijn overtuigd dat dit samen kan met andere belangrijke opgaven, namelijk betaalbare woningbouw! 

Beste Utrechters, kies alsjeblieft met overtuiging voor (ook) een integrale energie-oplossing in Rijnenburg! 

Kies voor een duurzame toekomst van onze stad.

Laetitia Ouillet
Voorzitter coöperatie de Windvogel

Guido van Loenen
Voorzitter coöperatie Rijne Energie

Categorieën MeedoenNieuws