Een groep grondspeculanten en projectontwikkelaars (zoals AM Groep en BPD) met veel grond in Rijnenburg heeft een alternatief plan opgesteld met windmolens en grote zonnevelden voor het Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop. Zij hebben dit plan als een zogenaamde zienswijze ingediend op de vergunningaanvraag van Rijne Energie die nu bij de gemeente ligt. Energiecoöperatie Rijne Energie (ruim 900 leden) verwelkomt hun plannen voor een groot zonnepark. Hun alternatieve opstelling voor windmolens is echter nog lang niet klaar voor een vergunning. Dat plan wél zo ver krijgen zou voor forse vertraging zorgen waarbij het zeer de vraag is of het voor de omgeving een verbetering is.

‘Gratis bier’ zorgt voor vertraging

“Wat we eigenlijk nog het meest problematisch vinden is dat de plannen van de woningbouwers niet zijn doorgerekend: leveren ze meer op dan ze kosten? Hoe zit het met de milieueffecten? Waar treedt hinder voor omwonenden op? Je zou het plan nu als ‘gratis bier’ kunnen kwalificeren. Wij hebben onze plannen wél uitgebreid laten doorrekenen en onderzoeken, uitgebreid met de omgeving besproken en de gemeente is die nu aan het beoordelen,” aldus Van Loenen. “Als we de plannen van de woningbouwers al zouden overnemen, dan zouden alle onderzoeken én de beoordeling van de gemeente over moeten. Dan zijn we zo weer drie jaar verder. Ik kan dat niet aan onze leden uitleggen. Zij hebben immers alle onderzoeken met hun spaargeld betaald. Kortom, als we de plannen overnemen is vertraging dus zeker, maar verbetering voor de omgeving totaal niet. We staan natuurlijk altijd open voor meer energie-opwek, maar dan wel als uitbreiding van ons doorgerekende plan. Helemaal terug naar de tekentafel is voor ons géén optie.”

De plannen van de woningbouwers zijn niet doorgerekend: leveren ze meer op dan ze kosten? Hoe zit het met de milieueffecten? Waar treedt hinder voor omwonenden op? Je zou het plan nu als ‘gratis bier’ kunnen kwalificeren.

– Guido van Loenen, voorzitter Rijne Energie

Windplannen woningbouwers dichter bij woningen én knooppunt

De woningbouwers stellen voor de windmolens dichter op elkaar te zetten. “Ze lijken zo ruimte te willen scheppen voor iets meer woningbouw in het midden van Rijnenburg. Maar zo komen die windmolens wat ons betreft te dicht bij een aantal bestaande woningen te staan. Vooral Nieuwegein lijkt in hun plannen hinder te gaan krijgen. Ook vervelend is dat hun opstelling de uitbreiding van het hoogspanningsstation van TenneT lijkt te belemmeren. Dat station moet juist de netcongestie snel gaan helpen oplossen waar ook veel bedrijven en inwoners zorgen over hebben”, aldus Van Loenen. 

“Ook komen in het plan van de woningbouwers de windmolens dichter bij knooppunt Oudenrijn”, vervolgt hij. “Rijkswaterstaat heeft nu al twijfels bij één windmolen in de plannen van Rijne Energie bij dat knooppunt. Rijne Energie heeft echter meerdere onderzoeken die laten zien dat het verantwoord is om die molen te bouwen. Bij meerdere molens dichtbij het knooppunt zullen de twijfels van Rijkswaterstaat waarschijnlijk niet kleiner worden.”

Zonnepark sluit goed aan bij windpark, maar waarom zo laat?

Rijne Energie juicht de plannen voor een groot zonnepark van harte toe, maar vraagt zich af waarom de woningbouwers hier nu pas mee komen. Van Loenen: “Een zonnepark zou perfect bij ons windpark passen. Maar waarom komen de woningbouwers hier nu pas mee? We hebben daarover al heel vaak met hen afspraken proberen te maken. Toen kregen we steeds nul op het rekest. We zijn nog steeds blij met deze uitgestoken hand, maar we hadden onze uitgestoken hand al veel eerder kunnen verzilveren.”