We kijken als Rijne Energie graag om ons heen. Hoe gaat het in de rest van het land? Ter inspiratie voor Rijnenburg hebben we drie voorbeelden verzameld van zonneparken die over meer gaan dan alleen energie opwekken. Welke mogelijkheden zijn er om zonnepanelen in te passen in het landschap? Hoe kun je meervoudige waarde creëren?

 

Solarpark de Kwekerij

kinderen kwekerij

Speelplaats Solarpark De Kwekerij, ontwerp De Kwekerij, bron: nlsolarparkdekwekerij.nl

In Hengelo is een park ontwikkelend waar gespeeld, gewandeld en geflaneerd kan worden tussen de zonnepanelen. Solarpark De Kwekerij combineert 7 hectare bloemrijk grasland, met wadi’s bomen en speelplekken tussen 7000 zonnepanelen. Het park is openbaar toegankelijk. Ter educatie worden er ook rondleidingen en lezingen gegeven.

Lees meer in de publicatie 7 hectare nieuwe stedelijke natuur erbij in Hengelo, spelen en flaneren tussen 7000 zonnepanelen of op de website van het park www.nlsolarparkdekwekerij.nl

Zonnepark aan de Bergen

bergen mothership

Impressie Zonnepark aan de Bergen, ontwerp Mothership, bron: www.traaisenergiecollectief.nl

In Terheijden heeft het Traais Energie Collectief een plan ontwikkeld voor een zonnepark geïnspireerd op het verleden en gecombineerd met boerenbedrijf.

In het ontwerp komen de vierkante vormen terug van de historische schansen (vestingwerken), die zich in de buurt bevinden. De 36.000 zonnepanelen worden op hoogte geplaatst, waardoor er onder de panelen ruimte is voor diervriendelijke verblijven voor pluimvee, zoals kippen, ganzen en kalkoenen. En ook voor het houden van eenden, vanuit de historie van de Terheijdense Eendenkooi.

Het park wordt openbaar toegankelijk. Er komen wandelpaden om de zonnepanelen om het pluimvee van dichtbij te bekijken.

Drijvend zonnepark Lingewaard Energie

Coöperatie Lingewaard Energie realiseert in 2018 samen met Gietwaterbedrijf Bergerden een drijvend zonnepark, bij oplevering het grootste in Nederland. De panelen komen op het centrale gietwaterbassin in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel. Het gaat om 6150 zonnepanelen.

Het voordeel van drijvende zonnepanelen is dat met panelen op water nuttig gebruik wordt gemaakt van schaarse ruimte. En de panelen zijn door het water beter beschermt tegen vernieling. De investering is wel hoger dan bij zonneweiden op land. Of de opbrengsten ook hoger zijn, daar is nog niet voldoende onderzoek naar gedaan.

Meer informatie is te vinden op de website www.drijvendzonneparklingewaard.nl

Wel of niet toegankelijk
Voor de voorbeelden die we hier laten zien, zijn creatieve oplossingen gevonden om zonnepanelen in te passen in het landschap. Voor standaard grondgebonden zonneparken wordt vaak een afscherming met een hek gebruikt. Het zonnepark is dan afgesloten van de omgeving en de afscherming heeft een grote impact op het landschap. Andere oplossingen zien wij als kans om de betrokkenheid bij zonneparken te vergroten en om te werken aan bewustwording en educatie.

Laat het ons weten als je zelf een mooi zonnepark kent!

Ken je zelf ook een voorbeeld van een mooi zonnepark? Wij zijn hier heel benieuwd naar. Laat het ons vooral weten via Facebook of Twitter!