De gemeente Utrecht nodigt iedereen uit om op 17 mei in gesprek te gaan over de eerste schetsen van het energielandschap:

Graag nodigen we u uit voor de eerste werkbijeenkomst zonne- en/of windenergie in Rijenburg en Reijerscop. Deze bijeenkomst vindt op donderdag 17 mei a.s. van 16:00 – 21:00 uur plaats in De Schalm in De Meern. U kunt binnenlopen wanneer u wilt, er is geen gezamenlijk startmoment of vast programma.

Juli 2017 heeft de gemeenteraad de startnotitie voor grootschalige duurzame energieopwekking vastgesteld. In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht worden nu verschillende varianten voor het ‘energielandschap’ ontworpen. Dit gebeurt samen met bewoners en omwonenden (ook uit omliggende gemeenten), belanghebbenden, initiatiefnemers en het ontwerpbureau Bosch Slabbers. Dat gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke procesbegeleider.

Tijdens de werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers, experts en de gemeente met alle belanghebbenden uit de nabije omgeving in gesprek over de eerste schetsen van het energielandschap. De werkbijeenkomst biedt belangstellende de gelegenheid om zich te laten informeren over het proces en ideeën aan te dragen voor het verder uitwerken van de schetsen van het energielandschap. Na de 1e werkbijeenkomst gaan initiatiefnemers, ontwerpers en de uitwerkingsgroep aan de slag met de opbrengst uit de werkbijeenkomst. De resultaten koppelen zij op 30 juni 2018 terug tijdens een tweede werkbijeenkomst bij het NBC Congrescentrum in Nieuwegein, waar u ook weer van harte welkom bent. Ook in de tweede werkbijeenkomst kunnen bewoners en belanghebbenden meedenken en ideeën aandragen voor de verdere uitwerking van de scenario’s.

Wilt u meer informatie over de aanleiding, achtergrond en het proces, kijk dan op de website: www.utrecht.nl/rijnenburg. U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief waarmee we u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Mocht u voorafgaand op 17 mei nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens het projectteam Rijnenburg en Reijerscop van de gemeente Utrecht