Wind op zee

Maar het kan toch wel op zee?

‘Windmolens moeten op zee en met een paar kerncentrales zijn nieuwe windmolens op land helemaal niet nodig.’ Je hoort het vaak, maar is dat nu echt zo?

Nee, dat is niet zo. Windmolens op land, ook in Utrecht, zijn noodzakelijk om ons energiesysteem tijdig te verduurzamen.

Kies voor een duurzame toekomst van onze stad

Beste duurzame Utrechters, We hebben jullie deze week echt nodig en wel hierom: Nu meer dan ooitGeopolitiek, energieprijzen, de roep om zelf de regie te nemen over onze eigen energie is in de afgelopen maanden groter geworden dan ooit. Het beheerst de media en mensen voelen het in hun portemonnee. De kansen om duurzame energie te realiseren in Utrecht zijn beperkt, de kansen in Rijnenburg en Reijerscop mogen we niet laten liggen. De toekomst van Lees meer…

RijneTour

Hoe komen we van onze fossiele verslaving af?

Vanavond! 20.00u Utrecht is afhankelijk van fossiele energie.  Slechts 5% van de elektriciteit in Utrecht wordt lokaal en duurzaam opgewekt. Voor de overige 95% zijn we dus afhankelijk van fossiele brandstoffen die CO2 uitstoten en veelal uit landen komen waar je liever niet op vakantie gaat. De oorlog in Oekraïne brengt deze ongewenste  afhankelijkheid (in dit geval van Russisch gas) weer volop in de aandacht.  Daarnaast spreekt het laatste IPCC rapport boekdelen: We moeten heel Lees meer…

Geluid van Windmolens

Geluid, gezondheid en waardedaling

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, staat het energiepark van Utrecht en vooral de windmolens weer in de belangstelling. Graag geven we toelichting op veelgestelde vragen. De oranje teksten zijn links naar rapporten etc. “Zonnepanelen oké, wind op zee.” Oftewel: is het allemaal wel nodig? Ja, het is nodig. Is het korte antwoord. Klimaatverandering is hier en nu. In het jaar 2022 is het al op maandag 21 februari Green Energy Day : in slechts 7,5 week (van Lees meer…

Eerste investeringsronde

Eerste investeringsronde succesvol

De eerste investeringsronde, om het MER onderzoek te financieren, is eind januari succesvol afgesloten. De benodigde €100.000 was binnen 10 dagen toegezegd. De lening van het ontwikkelfonds van de provincie hebben we in deze fase dus niet eens nodig! Wie wil dat energiepark? Uiteindelijk hebben 189 leden hun interesse getoond en is er in ruim €125.000 toegezegd! De grootste inleggers (die €2.000 of meer wilden inleggen) krijgen daarom nog bericht welk (kleinere) bedrag het is geworden. In deze Lees meer…

Informatieavonden over milieuonderzoeken

We starten met de milieuonderzoeken Samen met de gemeente Utrecht en onze partners onderzoeken we de milieueffecten van windmolens: vooral geluid, slagschaduw en natuur. Hierbij houden we rekening met de aanwezigheid van zonnevelden.  Wat we precies laten onderzoeken in het milieueffectrapport staat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit kun je zien als een uitgebreide inhoudsopgave voor het milieueffectrapport. Deze notitie vind je hier. Meer info? Kom naar de online informatieavonden Wil je meer informatie over Lees meer…

Klimaatburgemeester opent eerste investeringsronde

Rijne Energie start investeringsronde voor MER onderzoek Om de volgende fase van het duurzame energiepark in de polders Rijnenburg en Reijerscop te kunnen starten, biedt energiecoöperatie Rijne Energie inwoners de mogelijkheid om financieel bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzame energie. De klimaatburgemeester van Utrecht, opende op 2 december de actie “Jouw aandeel in duurzame energie” die €100.000,- moet opbrengen voor het uitvoeren van onderzoek voor het duurzame energiepark in Utrecht. Utrechters die investeren Lees meer…

Vraag en Antwoord onderzoeksfase

Wat is de volgende stap in de ontwikkeling van het energielandschap? De komende periode gebruiken we om te komen tot een voorkeursopstelling. Dit doen we middels een gedetailleerd onderzoek (de milieueffectrapportage (MER)). Hierin onderzoeken we verschillende windmolen-opstellingen, in combinatie met zonnevelden en de impact daarvan op de omgeving. We willen op basis van onderzoek en in overleg met de omgeving een het optimum vinden tussen de hoeveelheid opgewekte energie en het beperken van eventuele hinder Lees meer…

Werk in uitvoering

Deze zomer liet de klimaatcrisis haar tanden zien. Extreme branden aan de westkust van Amerika, Canada, Siberië en in Frankrijk en Griekenland.  Ook de regenramp in Limburg, België en Duitsland laten zien dat het menens wordt en het de hoogste tijd is om de verduurzaming van onze energievoorziening te versnellen. Informatie bijeenkomsten In september organiseren we een aantal informatiebijeenkomsten over het energiepark. Als eerste ben je zaterdag 11 september welkom in de polder, tijdens de Lees meer…

We gaan het plan verder uitwerken

In november 2020 dienden we ons plan in voor een ambitieus energiepark. In februari van dit jaar werden we geselecteerd als initiatiefnemer. Deze zomer gaan we het plan in samenwerking met belanghebbenden verder uitwerken. Ons plan bevat nu 3 windmolens en 7 ha zonneveld, maar kan in deze onderzoeksfase nog uitgebreid worden zodat we samen nog meer duurzame energie voor Utrechters en omgeving kunnen opwekken. Onderzoek: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Het onderzoek start deze Lees meer…

We zijn geselecteerd!

Het bericht waarvan je wist dat het ging komen… 🥁🥁🥁 … Vandaag zijn we officieel geselecteerd als initiatiefnemer voor het energielandschap! Het raadsbesluit vind je hier. Wat gaan we doen? We gaan samen veel duurzame energie opwekken in Utrecht: Van, Voor en Door Utrechters! Het “plan on a page” vind je hier. En ondanks dat het vandaag een mooie zonnige dag is: één vogel maakt nog geen zomer. Er is nogal wat te doen de komende tijd. Een overzicht: Lees meer…

Info sessie

Op dinsdag 10 november organiseerden we een online informatie sessie voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Tijdens een korte presentatie hebben we het plan dat we recent hebben ingediend (100 pagina’s…) toegelicht. Daarna was er voldoende tijd om de verschillende vragen van de deelnemers te beantwoorden. De gebruikte presentatie en het verslag met daarin de gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden via Info/Documenten, of gewoon via deze link. We hebben het plan ook samengevat in op Lees meer…

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.