We gaan het plan verder uitwerken

In november 2020 dienden we ons plan in voor een ambitieus energiepark. In februari van dit jaar werden we geselecteerd als initiatiefnemer. Deze zomer gaan we het plan in samenwerking met belanghebbenden verder uitwerken. Ons plan bevat nu 3 windmolens en 7 ha zonneveld, maar kan in deze onderzoeksfase nog uitgebreid worden zodat we samen nog meer duurzame energie voor Utrechters en omgeving kunnen opwekken. Onderzoek: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Het onderzoek start deze Lees meer…

We zijn geselecteerd!

Het bericht waarvan je wist dat het ging komen… 🥁🥁🥁 … Vandaag zijn we officieel geselecteerd als initiatiefnemer voor het energielandschap! Het raadsbesluit vind je hier. Wat gaan we doen? We gaan samen veel duurzame energie opwekken in Utrecht: Van, Voor en Door Utrechters! Het “plan on a page” vind je hier. En ondanks dat het vandaag een mooie zonnige dag is: één vogel maakt nog geen zomer. Er is nogal wat te doen de komende tijd. Een overzicht: Lees meer…

Info sessie

Op dinsdag 10 november organiseerden we een online informatie sessie voor geïnteresseerden en belanghebbenden. Tijdens een korte presentatie hebben we het plan dat we recent hebben ingediend (100 pagina’s…) toegelicht. Daarna was er voldoende tijd om de verschillende vragen van de deelnemers te beantwoorden. De gebruikte presentatie en het verslag met daarin de gestelde vragen en antwoorden zijn te vinden via Info/Documenten, of gewoon via deze link. We hebben het plan ook samengevat in op Lees meer…

Plan ingediend!

Het is gelukt! Na een intensieve periode en in afstemming met vele betrokkenen, omwonenden en grondeigenaren hebben we afgelopen zaterdag ons plan voor het energiepark ingeleverd! Het is een uitgebreid plan geworden waarin onze visie op de toekomst van de polders Rijnenburg en Reijerscop is toegelicht. Je vindt het voorstel hier. In het kort > Energie: Met 5 windmolens en meerdere zonnevelden willen we duurzame stroom opwekken die vergelijkbaar is met het verbruik van ± Lees meer…

Gemeenteraad geeft het startschot!

Op donderdag 9 juli stemde de gemeenteraad in met het voorstel uitnodigingskader van het college. Dit betekent dat initiatiefnemers de komende maanden een plan voor het energielandschap kunnen ontwikkelen om deze in november in te dienen. Uitnodigingskader Het uitnodigingskader en toelichting hierop is te vinden op de website van de gemeente. Maar heel in het kort komt het hierop neer: Zon: In een gebied van 230 hectare in de polder Rijnenburg kunnen zonnevelden worden ontwikkeld. Lees meer…

Stap voor stap

Na ruim twee maanden corona vertraging vond dinsdag 19 mei het tweede deel van de commissievergadering plaats over het energielandschap. Wederom was er veel discussie over woningbouw die mogelijk op termijn in de polder Rijnenburg zou moeten worden ontwikkeld. Ons doel is vooral veel duurzame energie opwekken. Dat dit prima gecombineerd kan worden met eventuele toekomstige woningbouw hebben we kort toegelicht in deze flyer. Gemeenteraadsbesluit We hopen dat de gemeenteraad nog voor de zomervakantie zal Lees meer…

Besluit college Utrecht in lijn met wensen Rijne Energie

Utrecht, 16 januari 2020. Het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht heeft besloten dat in de polders Rijnenburg en Reijerscop een grootschalig energielandschap kan worden gerealiseerd met zonnevelden en windturbines. Het college stelt voor een gebied te ontwikkelen met acht geluidsarme windturbines en 230 hectare toe te wijzen voor de opwekking van zonne-energie. Hiermee zal er duurzame elektriciteit voor ruim 82.500 woningen worden opgewekt. Het college neemt daarmee een gematigder standpunt in dan tijdens Lees meer…

Rijne Energie in je schoen of onder de boom

Op zoek naar een duurzame Sinterklaas of Kerstverrassing? Doe een lidmaatschap van Rijne Energie cadeau! Hoe? Schrijf de gelukkige in via de website* en vermeld “Sinterklaas” in het opmerkingenveld. Betaal daarna de lidmaatschapbijdrage van €10 voor 2020 en de gelukkige is een jaar lang lid van de leukste en binnenkort grootste energiecoöperatie van Nederland! *Ontvangers van een lidmaatschap dienen in een van de hieronder weergegeven Utrechtse gemeentes te wonen.

VVD Utrecht wil bubbels in de gracht tegen plastic soep

VVD-raadslid Martijn van Dalen heeft namens zijn fractie voorgesteld om in de Utrechtse Oudegracht een innovatie te testen die helpt plasticafval op te ruimen. Plasticafval dat van de straat de grachten in waait, drijft de Vecht en uiteindelijk de Noordzee in. Startup The Great Bubble Barrier heeft een bubbelscherm ontwikkeld dat dit drijvende plastic de pas afsnijdt. Door de stroming in de gracht hoopt het plastic zich op achter de bubbels, waar het eenvoudig is Lees meer…

Nederlandse gemeente draait voor 45% op zonnepanelen en accu’s

Een zonnepark op de Nederlandse eilandgemeente St. Eustatius heeft in 2018 bijna de helft van alle elektriciteit die op het eiland is gebruikt geleverd. Slechts enkele jaren geleden wekte St. Eustatius vrijwel al haar elektriciteit op met dieselgeneratoren. In 2016 kwam daarnaast een energiepark met zonnepanelen park en accu’s. Dat beviel zo goed dat de capaciteit van zowel de accu’s als het zonnepark in 2017 is verdubbeld. Dat scheelt op het Caribische eiland zo’n 1.600.000 Lees meer…

Oosterburen al in 2020 zonder subsidie op zon

Vlakbij Berlijn bouwt energiebedrijf EnBW het voorlopig grootste zonnepark van Duitsland. Het wordt liefst 180 megawatt (465.000 zonnepanelen) groot. Genoeg voor 50.000 huishoudens. Mede door de omvang van het project, de almaar dalende prijs van zonnepanelen en de stijgende CO2-prijs lukt het EnBW om de businesscase voor het zonnepark rond te krijgen zonder subsidie. Wie had dat 5 jaar geleden gedacht? Rond Berlijn schijnt de zon jaarlijks slechts 150 uur meer dan rond Utrecht. Geen Lees meer…

32 slimme laadpalen op De Uithof

Elektrische auto’s geparkeerd op het Utrecht Science Park (De Uithof) kunnen niet alleen laden maar ook elektriciteit terugleveren aan het net. Dankzij de slimme laadpalen kunnen elektrische auto’s van bestuurders die geen haast hebben wachten met laden tot de zon schijnt en auto’s met een voldoende volle accu even bijspringen als er een wolk voorbijkomt. Zo maakt deze Utrechtse innovatie (Smart Solar Charging) het mogelijk probleemloos nog veel meer elektriciteit op te wekken met wind- Lees meer…

Subscribe to our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.